2004-04-27

Ledarnas ordförande tar avstånd från övergångsregler

Inför onsdagens riksdagsomröstning kring övergångsregler tar chefsorganisationen Ledarnas ordförande Björn Bergman avstånd från de föreslagna övergångsreglerna. Förslaget om övergångsregler går stick i stäv med en av chefsorganisationens grundläggande värderingar, den om likabehandling oavsett ålder, kön och etnisk bakgrund, menar Bergman.

Sveriges framgångssaga efter 1945 hade inte varit möjlig utan våra nya landsmän. Det ska vi komma ihåg idag när vi bygger övergångsmurar mot människorna i de nya EU-länderna. Det är i sådana känsliga opinionslägen som det moraliska ledarskapet prövas, säger Ledarnas förbundsordförande Björn Bergman. Låt oss behandla alla oavsett ålder, kön och etnisk bakgrund som vi vill att våra barn, vår partner, våra föräldrar och farföräldrar ska bli behandlade.

Länge levde Sverige blåögt i tron att vi var välkomnande och toleranta så vi förväntade oss inte att mångfald kräver anpassning av oss alla inte bara av våra nya landsmän.

Bland de första att i praktiken arbeta mångfaldsorienterat var ledare i privat och offentlig verksamhet. Från 1945 och framåt finns en tradition inom svensk industri att arbeta med hjälp av människor med olika etnisk bakgrund. För alla chefer som är medlemmar i Ledarna är det en av de viktigaste chefsuppgifterna att garantera likabehandling.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem