2008-10-30

Ledarnas varselakut ger första hjälpen till alla chefer

När varslen och oron om uppsägningarna hänger i luften vill Sveriges chefsorganisation Ledarna hjälpa chefer att hantera de svåra situationerna. Därför publicerar Ledarna en guide om uppsägningar på www.ledarna.se som alla Sveriges 500 000 chefer är välkomna att ta del av.

Nu ökar förhandlingsärenden som handlar om omorganisation– en ökning på 36 procent i jämförelse med motsvarande period förra året. På Ledarna handlar allt fler samtal om oro över varsel och omorganisationer. Cheferna vill ha hjälp med hur man stöttar sina medarbetare, hur man hanterar och genomför de svåra samtalen och situationerna, både före och efter uppsägningen.

– Det ingår i chefsskapet att genomföra och kommunicera svåra beslut som uppsägningar. Dessutom ska du se till att verksamheten fortsätter att fungera trots svåra samtal och oro bland medarbetarna, säger Annika Elias, ordförande för Ledarna.

Hur ser då chefsrollen ut på en arbetsplats när det blir aktuellt med varsel? Och hur går man vidare?

- Vid uppsägningar finns arbetsrättsliga regler som styr processen. Trots det är varje underrättelse om varsel och uppsägning unik, eftersom det handlar om människor som tar emot ett negativt besked. Chefen kan påverka situationen genom ett gott ledarskap. För att lyckas med den svåra uppgiften måste chefen få stöd och uppbackning, säger Anki Udd ledarskapkonsult på Ledarna.

För att underlätta för cheferna har Ledarna därför sammanställt en guide. Guiden ger en överblick i vad som gäller vid varsel och ska fungera som första hjälpen. Guiden ger chefen en översikt och hjälper till att få läget under kontroll både som chef och som anställd.

- Självklart finns en oro över det egna jobbet, tryggheten och karriären. Chefer är också anställda och kan bli uppsagda. Som chefsorganisation erbjuder Ledarna stöd och trygghet i chefens dubbla roll, avslutar Annika Elias.

Fem tips till chefen som säger upp:

  • Linda inte in budskapet – var rak och tydlig.
  • Bestäm en tid för ett nytt möte med detsamma så att ni kan gå igenom detaljer och frågor när beskedet sjunkit in.
  • Glöm inte att kommunicera och informera konstant. Har det inte hänt något? Berätta då att inget har hänt sen sist!
  • Var en fysiskt närvarande chef i tider av oro.
  • Skaffa en kollega som du kan använda som bollplank och stöd!

Källa: Ledarna

Chefsfakta
50 procent av cheferna har erfarenhet av att säga upp medarbetare.
28 procent av cheferna saknar konsultativt stöd i personalfrågor.
25 procent av cheferna anger att de vill öka sina kunskaper i att hantera omorganisationer/ förändringar.
34 procent säger att de vill öka sina kunskaper om arbetsrätt.

Källa: Ledarnas Chefsbarometer 2008

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem