2012-05-23

Ledarskapets betydelse för en frisk organisation

Det går att vända sjukskrivningstrenden. Enligt företagsläkaren och författaren Birger Rexed är ledarskapet avgörande för arbetsklimatet. Under en kväll på Stora Essingen i Stockholm utvecklar han sina tankar och berättar om sin forskning.

Han ställer bland annat frågorna:

  • Hur skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet?
  • Långtidsfrisk eller långtidssjuk ? ett aktivt val av organisationen?
  • Hur kan vi erövra vår största outnyttjade tillgång ? hälsan?
  • Hur blir en organisation friskare?
  • Vilken betydelse har du som chef?

Birger Rexed förklarar varför cirka 20 procent av arbetskraften står för 80 procent av sjukskrivningarna och hur chefen kan agera för att minska den så kallade ohälsan. Birger Rexed talar inte om långtidssjukskrivningar utan långtidsfriskhet.

- Goda ledare ger tydliga mål, främjar kommunikation och skapar förutsättningar för sina medarbetare att lyckas, säger Birger Rexed.

Tid och plats
Den 3 mars på Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen på Stora Essingen i Stockholm.

Seminariet pågår mellan 18.30 och 20.30. Vi börjar med en lättare måltid klockan 17.30 och avslutar med kaffe och kaka klockan 20.30.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem