2005-04-27

Mångfald - en fråga för Sveriges chefer

Ledarna, Sveriges Chefsorganisation, inrättar fond för mångfaldsutveckling.

Idag, onsdag, inrättar Ledarna en ny fond vars syfte är att initiera och stödja utvecklingsprojekt och/eller personer som bidrar till att öka mångfalden bland medarbetare och chefer i arbetslivet.

Ledarna står för rättvisa och likabehandling av människor oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, ålder, sexuell läggning eller funktionshinder. Enligt Ledarna är mångfald ett rättvisekrav som ger lönsamhet för de företag och organisationer som tar tillvara på mångfalden.

- Mångfald handlar om ledarskap, det vill säga att se och utnyttja alla individers olika kompetens, säger Ledarnas ordförande Björn Bergman.

- Sveriges chefer har ett stort ansvar för mångfalden, det är chefer som rekryterar, leder arbetet och utvecklar medarbetare. Därför är mångfaldsarbetet en viktig och i många fall avgörande fråga för landets chefer. Det är också en viktig framtidsfråga, säger Björn Bergman.

Mångfaldsfonden öppnas i samband med Ledarnas 100-årsjubileum i dag, onsdag den 27 april.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem