2006-12-20

Medlemskap i Ledarna mer värt när reglerna i a-kassan förändras

Ledarna förbättrar villkoren i inkomstförsäkringen ytterligare i samband med att reglerna kring a-kassan förändras. - Vi är glada över att tillsammans med Bliwa lyckats åstadkomma en inkomstförsäkring som svarar ännu bättre mot medlemmarnas behov, säger Per Hedelin, vd Ledarna

Det stärkta skyddet i inkomstförsäkringen från Ledarna kommer att träda i kraft från och med 1 januari och innebär förbättringar på följande punkter:

  • Försäkringen gäller numera medlemmar som har en månadslön över 18 700 kr (nya sänkta taket för a-kassan) och täcker gapet mellan a-kassans ersättning och lönen. För den som är medlem i Ledarna innebär det att han eller hon inte drabbas av sänkningen av ersättningsnivån, utan fortfarande får cirka 80 % av lönen under de första 100 ersättningsdagarna.
  • Högsta inträdesåldern i inkomstförsäkringen höjs från 58 till 60 år och slutåldern från 60 till 62 år.
  • Medlemmarna i Ledarna kan välja vilken godkänd a-kassa de vill vara med i. Med godkänd a-kassa avses a-kassa som står under tillsyn av, och är registrerad hos, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

- Vi förbättrar ständigt våra tjänster för att stötta arbetslösa, men framförallt arbetar vi förebyggande för att så få chefer som möjligt ska drabbas av arbetslöshet, säger Per Hedelin, vd Ledarna.

Karriärrådgivning, förhandlingshjälp, CV-granskning och stöd inför anställningsintervjuer, hjälp att söka nya chefsjobb, personlig utveckling genom kurser och seminarier, är några av de tjänster som erbjuds medlemmar i Ledarna.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem