2002-10-04

Nu går VD:n med i facket

Lågkonjunktur och VD-katapulter gör att allt fler VD:ar väljer att vara fackligt anslutna. Trendbrottet är tydligt hos chefsorganisationen Ledarna, där 200 VD:ar har blivit medlemmar under årets första sex månader - en ökning med 36 procent.

- Lågkonjunkturen och börsraset gör att arbetsmarknaden är skakig även på högsta chefsnivå. Kvartalsekonomin ställer också allt högre krav på den som är VD. Kraven kommer från såväl styrelse som finansmarknad som media. Allt detta gör att VD-cyklerna blir kortare och fler VD:ar känner sig osäkra på sin position och på vilka rättigheter de har, säger Stina Nordström Popova, informationschef på Ledarna.

Sedan årsskiftet har medlemstillströmningen bland VD:ar ökat hos Ledarna. Av de 750 VD:ar som är medlemmar har 200 valt att bli medlemmar under 2002. 15 procent av dem är kvinnor. VD:arna kommer från en rad olika branscher med en viss övervikt för tjänste- och serviceföretag. IT-branschen är däremot inte överrepresenterad, trots att långkonjunkturen har slagit extra hårt mot den sektorn.

Skälen till att VD:ar och andra högre chefer väljer att gå med i Ledarna är flera: de vill ha hjälp med att se över sina VD-kontrakt. En del chefer har inget avtal alls och behöver hjälp med att upprätta ett korrekt VD-avtal. VD:arna vänder sig också till Ledarna när de behöver bollplank och vill ha en annan synvinkel på ett problem. Många söker sig också till Ledarna för att komma i kontakt med andra chefer och på det sättet få möjlighet att utbyta erfarenheter och nätverka.

- En av orsakerna till att många högre chefer väljer just Ledarna är också att de inte behöver hamna i situationen att samma fackliga representant företräder både dem själva och en annan part i en konflikt. Det finns med andra ord inte någon risk för en intressekonflikt mellan styrelsens, medarbetarens och VD:ns intressen, säger Eva Hägglund som är ordförande för Föreningen för Företagsledning, den förening inom Ledarna som företräder flest VD:ar inom förbundet.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem