2007-02-13

Ny förbundssekreterare på Ledarna

Pauline Åkerlund har tillträtt som förbundssekreterare på Ledarna - Sveriges Chefsorganisation. Pauline Åkerlund, 29 år, kommer närmast från en tjänst som projektledare för demokrati- och näringslivsutveckling i Sigtuna kommun.

- I Sigtuna drev Pauline ett projekt som syftade till att stärka demokratin och att öka delaktigheten bland medborgarna. Under projektperioden kunde bland annat Stockholmsregionens största ökning i valdeltagande vid höstens val noteras.

- Genom att rekrytera Pauline Åkerlund, som är en kunnig och ung person, till posten hoppas vi kunna modernisera demokratiprocessen i Ledarna i samma utsträckning som den övriga verksamheten. Vi vill arbeta för att föra in nya perspektiv som speglar synen hos morgondagens chefer, säger Annika Elias, Ledarnas förbundsordförande.

Som förbundssekreterare kommer Pauline Åkerlund att arbeta med Ledarnas strategier, visioner och utvecklandet av den demokratiska organisationen.

- Jag tror på individens vilja att påverka och har ett djupt engagemang för demokratifrågor och utvecklingsprocesser – ett engagemang som jag kommer att använda i arbetet med att utveckla formerna för medlemmarnas inflytande i Ledarna, säger Pauline Åkerlund i en kommentar och fortsätter:

- Individfokus och valfrihet genomsyrar redan Ledarnas verksamhet. En strategi för att möta den omställning som pågår på arbetsmarknaden, tror jag är att bli ännu bättre på att involvera våra medlemmar i organisationens utveckling. Alla chefer, oberoende av bransch, ska känna en självklar nytta av ett medlemskap och därför vill jag arbeta för ett klimat där det är naturligt för medlemmarna att engagera sig utifrån sina individuella behov, avslutar Pauline Åkerlund.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem