2009-10-08

Ny förbundssekreterare på Ledarna

Tomas Oskarsson är ny förbundssekreterare på Sveriges chefsorganisation Ledarna.

– Ledarna får en erfaren och kompetent medarbetare som bidrar med stöd och näring till Ledarnas demokratiska organisation så att vi även i framtiden möter chefernas behov, säger Annika Elias, Ledarnas förbundsordförande.

Tomas Oskarsson kommer närmast från Unionen där han arbetat med demokratiutvecklingsfrågor och förbundets internationella verksamhet.

– Medlemstyrda organisationer står inför många utmaningar och möjligheter när medlemmarnas engagemang förändras. Jag ser fram emot att jobba i en utvecklingsinriktad miljö med utrymme för nytänkande. Jag vill vara med där det händer, säger Tomas Oskarsson.

Han har en bakgrund som såväl förhandlingschef och som förbundssekreterare i HTF. På Ledarna kommer han att bidra till att utveckla formerna för medlemmarnas inflytande. Som förbundssekreterare deltar Tomas Oskarsson i arbetet med Ledarnas strategier, visioner och utvecklandet av den demokratiska organisationen inför Ledarnas kongress i maj 2010.

– Det är en både spännande och utmanande tid att komma in i Ledarna som förbundssekreterare. I vår ska kongressen ta ställning i en rad viktiga strategiska frågor som kommer att peka ut Ledarnas färdriktning och utveckling för de kommande fyra åren, säger Tomas Oskarsson.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem