2005-04-07

Nytt avtal för Ledarnas medlemmar inom Sveriges kommuner och landsting samt Pacta

Ledarna och Sveriges kommuner och Landsting har slutit ett nytt kollektivavtal för Ledarnas 8 500 medlemmar inom kommuner och landsting.

För Ledarna är avtalet i linje med organisationens syn på lokal lönebildning. I det centrala avtalet beskrivs en modell att föra samtal mellan chef och medarbetare som stämmer väl överens med Ledarnas syn på lön och individ.

- Avtalet ger bra förutsättningar för vårt arbete med individuell lönesättning och vi ser med glädje resultatet av ett enträget arbete med Ledaravtalet. Alla verksamheter vinner på att individuella insatser premieras. Lön måste ha en tydlig koppling till prestation och mål, säger Thomas Eriksson, förhandlingschef på Ledarna, Sveriges chefsorganisation.

-Avtalet ökar inflytandet för våra medlemmar och sätter samtidigt press på arbetsgivarna att lämna motpartsförhållandet och utöka samarbetet. Lönen sätts efter en tydlig process- och samtalsbeskrivning, fortsätter han.

Avtalet löper under 27 månader, från 2005-04-01 till och med 2007-06-30. Det gäller två lönerevisioner. Resultatet av löneöversynen gäller som regel från den 1 april varje år.

Ledaravtalet är en modell för lokal lönebildning. Avtalet ger ett ramverk för hur den lokala lönebildningen skall fungera. Ett ramverk som behöver fyllas med ett innehåll, utformat för den egna arbetsplatsen. Drivkraften i avtalet är utveckling av medarbetare och verksamhet.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem