2006-05-03

Nytt pensionsavtal för privatanställda chefer inom Ledarna

I dag, onsdag, fattade Ledarnas förbundsstyrelse enhälligt beslut om att ställa sig bakom rekommendationen om ny ITP-plan. PTK och Svenskt Näringsliv kom i förra veckan överens om en ny ITP-plan.

Överenskommelsen innebär att alla privatanställda tjänstemän födda 1979 och senare får en avgiftsbestämd tjänstepension. Privatanställda tjänstemän födda 1978 och tidigare och som omfattas av nuvarande förmånsbestämda ITP-plan kommer även i fortsättningen att göra det. Planen träder i kraft den 1 januari 2007.

I förra veckan reserverade sig Ledarna, som enda PTK-förbund, mot att anta rekommendationen. Reservationen kvarstår mot den överenskomna premienivån över 7,5 basbelopp. Ledarna önskade en högre premie och därmed en tryggare framtid för morgondagens chefer. Ledarna har ändå beslutat att anta överenskommelsen.

- Vi har fått igenom nästan alla de krav vi gick in med i förhandlingarna om en ny ITP-plan, vilket vi får vara nöjda med, säger Ledarnas nya förbundsordförande Annika Elias efter Ledarnas styrelsemöte på Arlanda i Stockholm.

- Överenskommelsen innebär ett stort och långsiktigt ansvarstagande för Ledarnas framtida medlemmar, det har hela tiden varit vår utgångspunkt. Det fortsatta arbetet innebär bland annat att vi kommer att stödja våra medlemmar för att de tillsammans med sin arbetsgivare skall hitta individuella pensionslösningar.

- Ledarna har varit en pådrivande kraft för att få bra villkor för framtidens chefer. Vår bedömning är att det inte gick att komma längre trots idoga försök, avslutar Annika Elias.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem