2005-04-11

Offentlig sektor behöver fler chefer inte färre

Det kan bli nödvändigt att omorganisera så att det inte behövs så många chefer som tidigare, enligt Sveriges Kommuner och Landsting. Det framgår av ett uttalande i lördagens Metro med anledning av den väntade chefsbristen inom offentlig sektor. Ledarna, Sveriges chefsorganisation ser dock stora risker med det synsättet.

- Redan i dag har offentlig sektor för få chefer. Det vittnar ett stort antal av våra medlemmar om. Detta ökar ohälsa, försämrar tillgänglighet och välfärd, säger Per Hedelin, verkställande chef på Ledarna, Sveriges chefsorganisation.

Mätningar som Ledarna har gjort visar att medarbetarnas krav på chefer inom landstinget ökat. Att i en sådan situation dra ner på antalet chefer ytterligare kommer troligen få negativa konsekvenser för kvaliteten inom vård och omsorg.

- Det är inte rimligt att chefer inom offentlig sektor ska ha ansvar för upp till hundra medarbetare, något som i dag är allt för vanligt, säger Per Hedelin vidare.

Mot bakgrund av den väntade chefsbristen är det extra viktigt att skapa goda förutsättningar för nästa generation chefer. Det rör inte minst möjligheten för både män och kvinnor att kunna kombinera föräldraskap och chefskap.

- Möjligheten att kombinera chefskap med barn och familjeliv kommer att vara en av de viktigaste faktorerna för att kunna attrahera 80-talister till morgondagens chefsjobb. Det förutspår Thomas Fürth, forskningsledare på Kairos Future och en av författarna bakom skriften 80-talisterna kommer.

Inom kort kommer Ledarna att offentliggöra en rapport om förhållanden för chefer inom offentlig sektor. Förhoppningen är att denna kommer att bli en väckarklocka för den offentliga sektorns arbetsgivare.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem