2005-11-24

Offentlig sektor står inför en chefskris

Både offentlig och privat verksamhet står inför svårigheter att rekrytera framtidens chefer. Men inom offentlig sektor är problemen som störst. Många offentliga verksamheter står inför en chefskris.

Den offentliga sektorn står inför en chefskris, det riskerar att bli mycket svårt att rekrytera duktiga chefer till kommuner och landsting i framtiden. Omfattande pensionsavgångar och den nya generationens värderingar kan tillsammans skapa en stor chefsbrist.

I samband med ett seminarium som arrangerades av chefsorganisationen Ledarna presenterade Demoskop på torsdagen en undersökning av den framtida chefsrollen.

Av undersökningen framgår att chefskrisen är en risk även i privat sektor, men de offentliga verksamheterna är än mer utsatta - dels därför att de inte kan erbjuda lika bra villkor, dels därför att offentliga chefsjobb ofta är extra exponerade och krävande.

Offentliga chefer blir ofta "klämda" mellan verksamhetens behov och den politiska styrningen. Många offentliga chefer är frustrerade över att själva ha chefer (politikerna) som inte förstår chefskapets villkor.

I storstäderna är konkurrensen om de bästa chefsämnena stenhård med de privata företagen, i mindre kommuner är problemet istället att över huvud taget hitta kvalificerade kandidater.

- Den offentliga sektorn måste ta krafttag om den ska ha chans att rekrytera kompetenta chefer också i framtiden säger Björn Bergman, ordförande i chefsorganisationen Ledarna.

- Offentlig sektor behöver rekrytera chefer från de yngre generationerna som kommer både från den egna verksamheten och från den privata. Men steget från att vara "en av de anställda" till rollen som chef kan ofta vara ett särskilt stort just i offentlig verksamhet. Och på samma sätt är ofta steget mellan privat och offentligt chefskap mycket stort. Den offentliga sektorn är politikerstyrd och ytterst är det därför politikerna som har ansvaret för att bryta ner de mentala och praktiska hinder som finns för att rekrytera kompetenta chefer också i framtiden, säger Björn Bergman.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem