2005-03-23

Offentliga chefer bättre utbildade för individuella lönesamtal

Var tredje chef som för individuella lönesamtal har inte fått utbildning i hur uppgiften ska hanteras. Skillnaderna är stora mellan privat och offentlig sektor. I den privata sektorn uppger 36 procent av cheferna att de saknar utbildning, i den offentliga sektorn är samma siffra 21 procent. Det framgår av Ledarnas chefspanel i vilken 872 chefer svarade på frågor om lönesättning.

Lönesättning sker i dag ofta individuellt, det är därför viktigt att landets chefer ges rätt förutsättningar att föra en konstruktiv lönedialog, anser Ledarna, Sveriges chefsorganisation. Enligt Ledarnas principer för lönesättning ska lön och belöning vara en drivkraft i den professionella utvecklingen. Lönesättande chef och den som blir lönesatt ska i samtal koppla ihop företagets mål och resultat med den individuella prestationen, behovet av personlig utveckling och löneutveckling.

- Rätt lönesättning är en tillväxtfråga. Det förvånar mig att inte fler privata företag och offentliga organisationer ser den långsiktiga vinsten med rätt hantering av lönefrågorna, säger Per Hedelin, verkställande chef, Ledarna.

- Fortfarande är det allt för få chefer som får rätt förutsättningar för och utbildning i att genomföra fungerande lönesamtal, säger han.

En stor grupp av cheferna i undersökningen uppger även att de tycker att det är svårt att föra individuella lönesamtal. Nästan 70 procent säger att det beror på svårigheten att stå emot det sociala trycket. Cirka 50 procent tycker att det är svårt att vara rättvis.

Fakta chefspanelen

Ledarnas Chefspanel är en egen internetbaserad undersökning. Undersökningarna genomförs i syfte att få en representativ bild av chefers attityder och hållningar i dagsaktuella chefsfrågor, öka förståelsen i samhället för hur chefer har det i dag och att utveckla ännu bättre chefstjänster. Chefer som vill delta i Chefspanelen kan registrera sig på: www.ledarna.se/chefspanelen

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem