2003-08-14

Risk för framtida chefsbrist

Lågkonjunkturen drabbar även chefsjobben. Antalet nya chefer minskar kraftigt. Det framgår av Ledarnas Chefsbarometer 2003, en undersökning om chefers situation i arbetslivet. - Vi riskerar att få en stor brist på chefer, varnar Ledarnas ordförande Björn Bergman.

Andelen som har varit chef kortare tid än två år har minskat från 13 procent till 8 procent sedan förra årets upplaga av Ledarnas Chefsbarometer. Förklaringar kan vara att färre nya chefer tillsatts och att nya chefer har fått lämna sina uppdrag.

- Inte förvånande men en klar varningssignal när många kompetenta och erfarna chefer i näringslivet och i offentlig verksamhet går i pension den kommande tioårsperioden, säger Ledarnas ordförande Björn Bergman.

Bakom undersökningen står Sveriges chefsorganisation Ledarna och Temo. Intervjuerna är genomförda med 400 utvalda personer i chefsbefattningar på olika nivåer inom offentlig och privat sektor.

- Urvalsmetoden och resultaten ger en representativ bild av vilka attityder den svenske chefen har och hur chefernas situation i arbetslivet ser ut, säger Arne Modig projektansvarig på Temo.

Några övriga resultat i årets undersökning:

  • 8 av 10 chefer anser sig ha balans mellan arbete och fritid
  • 8 av 10 chefer känner att de har bra stöd från sin närmaste chef
  • 8 av 10 chefer förhandlar själv om sin lön

Ledarnas Chefsbarometer 2003 finns i pressrummet på www.ledarna.se. Kontakta annars Ledarna på 020-87 11 11.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem