2007-04-11

Så mycket tjänar cheferna i länet

Vad tjänar cheferna i länet? Och hur bra betalar länet sina chefer i förhållande till övriga svenska län? Ledarna, Sveriges chefsorganisation, genomför varje år en omfattande kartläggning, i år baserad på 58 000 chefslöner. I årets kartläggning rankas de län i Sverige som betalar sina chefer bäst respektive sämst. Dessutom redovisas den genomsnittliga chefslönen för varje län.

Stockholms län toppar med en chefslön på 34 000 kr och det är en trend som håller i sig. Däremot har Västmanlands län i årets kartläggning för första gången seglat upp som tvåa. Andraplatsen har de senaste åren varit förbehållen Västra Götaland som i år är det tredje länet på listan med län som betalar sina chefer mest.

Jumboplatsen bland länen får Gotlands län med en genomsnittlig chefslön på 28 550 kr per månad. Även förra året hamnade Gotland sist på listan.

Det talas ofta om att chefer har skamligt höga löner och förmåner. Då återspeglas oftast bara det yttersta toppskiktet svenska chefer. Sverige har uppskattningsvis 350 000 chefer. Bland dessa är den genomsnittliga lönen (medianlön) 31 000 kr per månad.

– Lönekartläggningen visar att de allra flesta chefers löner är allt annat än fantasilöner. Ledare behövs för att verksamheter och människor ska kunna prestera utifrån sin fulla potential. Därför ska de ha en ersättning som står i proportion till det ansvar de bär och det värde de tillför. Det är det många chefer som inte har idag, säger Annika Elias, förbundsordförande på Ledarna.

Årets lönekartläggning redovisar:

  • Chefsbefattningarna med högst lön.
  • Chefsbefattningar med lägst lön.
  • 8 ”vanliga” chefsbefattningar; så mycket tjänar de.
  • Så mycket tjänar den svenske genomsnittschefen.
  • De 10 län som betalar sina chefer bäst.
  • De 10 län som betalar sina chefer sämst.
  • Chefernas olika förmåner och hur det skiljer sig mellan branscher.
  • Löneskillnader för chefer mellan privat och offentlig sektor.
  • Lönespridning per bransch.
  • Faktorerna som påverkar chefernas löner mest.

Kartläggningen omfattar 360 olika chefsbefattningar och är baserad dels på 58 000 uppgifter kompletterade med uppgifter från arbetsgivarorganisationer.

Löneuppgifterna är redovisade som median av fast kontant månadslön före skatt i 2006 års lönenivå inklusive värdet av skattepliktiga förmåner samt genomsnittsvärdet för rörliga lönedelar.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem