2005-12-02

Så tacklar du argumenten i lönesamtalet

Hur ska chefer hantera irrelevanta argument i löneförhandlingen? Att sätta lön är en av de svåraste uppgifterna i chefsuppdraget. På Ledarnas webbplats, www.ledarna.se/lon finns nu hjälp att få. Ett nytt interaktivt program visar en chef som bemöter sex vanliga, men irrationella argument och beteenden.

Programmet på www.ledarna.se/lon ger lönesättande chefer möjlighet att förbereda sig inför lönedialogen. Men det kan också vara ett hjälpmedel för den som ska förhandla om sin egen lön, eftersom det visar vilka argument som bör undvikas.

- I programmet vill vi visa argument, som trots att de är irrationella ofta dyker upp i lönedialogen mellan chef och medarbetare. Vi vill ge cheferna stöd så att de kan sätta lön på sakliga grunder. Även ur ett medarbetarperspektiv är det viktigt att lönedialogen förs på ett så bra sätt som möjligt. Det säger Caroline Olsson, ledarskapskonsult på Ledarna, en av dem som arbetat fram programmet.

Utöver programmet finns dessutom en checklista på viktiga förberedelser. Checklistan är fri för publicering och nås via länken http://www.ledarna.se/lon

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem