2006-06-07

Skapa resultat viktigare för kvinnliga chefer

Män och kvinnor i chefsposition har inte bara olika uppfattning om vad som är viktigt i rekryteringen av nya chefer. De värderar också drivkrafterna i chefsuppdraget olika. Bland annat anser kvinnorna att det är viktigare att skapa bra resultat. Det visar Ledarnas Chefsbarometer, en Temo-undersökning som baseras på svar från drygt 1 000 chefer i landet.

Resultaten kan ses mot bakgrund av de siffror som SNS nyligen presenterade, med en sjuknande andel kvinnor på chefspositioner i näringslivet.

- Att andelen kvinnor sjunker bland cheferna i näringslivet är beklagligt och visar att vi måste jobba ännu hårdare med att uppnå en mer jämställd arbetsmarknad för chefer, säger Annika Elias, ordförande för Ledarna, Sveriges chefsorganisation.

Chefsbarometern visar att kvinnorna anser att behovet av olika bakgrund och jämnare könsfördelning är viktigare när de rekryterar chefer än deras manliga chefskollegor gör.

Undersökningen visar dessutom att kvinnorna själva är mer tveksamma till chefsjobb än männen. De uppgav också i högre utsträckning att de var fler orsaker som talade emot att ta jobbet som chef. "Brist på stöd i rollen som chef" och att "jag skulle känna mig för ensam som chef", var några av de orsaker som de uppgav i undersökningen.

Drivkrafterna i ledarskapet skiljer sig också åt mellan könen. Kvinnorna rangordnar överlag de olika uppräknade drivkrafterna i undersökningen som mer betydelsefulla än männen gör. Att skapa bra resultat, möjlighet att påverka verksamheten, stimulerande uppgifter, motiverande att utveckla andra är alla exempel på drivkrafter som är viktigare för kvinnorna i Chefsbarometern.

Kvinnorna uppgav också i högre utsträckning att de varit med om att tilltalats eller behandlats nedlåtande på grund av kön (38 procent av kvinnorna jämfört med 3 procent av männen).

För mer information kontakta:
Annika Elias, förbundsordförande Ledarna,
mobil 070-222 84 50

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem