2004-11-25

Skärpta krav på chefer inom den offentliga sektorn

Fler chefer i den offentliga än i den privata sektorn tycker att arbetsgivarens och de underställdas krav på dem har skärpts under de senaste åren. Det visar två parallella undersökningar bland chefer som Ledarna har låtit genomföra.

I Chefsbarometern har Temo frågat ett representativt urval av landets chefer hur kraven från arbetsgivaren och de underordnade har förändrats under senare år. Bland cheferna i den offentliga sektorn är andelen som svarar att arbetsgivarens krav har skärpts 71 procent, medan motsvarande andel bland cheferna i den privata sektorn är 62 procent. 44 procent av cheferna i den offentliga sektorn och 36 procent i den privata sektorn tycker att de underordnades krav på dem har skärpts.

- Det är tydligt att stora förändringar har skett och att kraven på cheferna blivit hårdare, säger Annika Elias, ledamot i Ledarnas förbundsstyrelse i en kommentar. Tyvärr har inte alltid chefsvillkoren hängt med i den offentliga sektorn. Utan bra förutsättningar för ett bra ledarskap är det svårare att lyckas med förändringar.

Sju av tio chefer instämmer i påståendet att arbetsuppgifterna har utökats utan att mer resurser tillförts. Offentliga chefer framhåller i större utsträckning än privata att budgetnedskärningar och ökat antal underställda leder till att exempelvis löne- och medarbetarsamtal inte hinns med.

De underställda har i dag en mer ifrågasättande attityd och ställer större krav på stimulerande arbetsuppgifter. Bland chefer i den offentliga sektorn är det en större andel som svarar att de måste lägga mer tid på att hantera privata problem som deras underställda har.

Ledarna har i två undersökningar - Chefsbarometern 2004 och Chefspanelen - intervjuat över 2 000 chefer.

Ledarnas Chefsbarometer är en årligen återkommande Temo-undersökning som täcker in ett representativt urval av alla chefer i Sverige. Ledarnas Chefspanel är en egen internetbaserad undersökning. Undersökningarna genomförs i syfte att få en representativ bild av chefers attityder och hållningar i dagsaktuella chefsfrågor, öka förståelsen i samhället för hur chefer har det i dag och att utveckla ännu bättre chefstjänster. Chefer som vill delta i Chefspanelen kan registrera sig på: www.ledarna.se/chefspanelen.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem