2005-10-11

Sökes: unga chefer - Finnes: 250 000 jobb

Välkommen till ett seminarium om morgondagens chef- och ledarskap!

Vid seminariet kommer två rapporter presenteras:

Kairos Futures undersökning "Morgondagens ledare" som bygger på intervjuer med 70-talister, personalchefer och chefer idag. Svaren visar att det kan komma att bli problematiskt med chefsförsörjningen framöver om personalstrategierna inte läggs om radikalt. 70-talisterna köper inte 40-talisternas livsstil och säger sig inte vara beredda att försaka familjen för karriären.

Demoskops omvärldsanalys om den framtida chefsrollen, baserad på djupintervjuer med svenska forskare, chefer och politiker samt genomgång av internationell forskning kring trender och efterfrågat ledarskap i framtiden. Analysen visar bland annat att allt fler chefer ställs inför allt högre externa krav, från media, investerare, arbetsgivare, personal etc.

I ett efterföljande samtal tar vi upp de viktiga frågorna, t ex:

  • Hur ser 70- och 80-talister på chefskap och vilka krav ställer de?
  • Kommer de krav som morgondagens ledare ställer att kunna infrias?
  • Under den kommande 10-årsperioden kommer 250 000 chefer att gå i pension - Står vi inför en chefsbrist?

I panelen möter vi 70-talister, 80-talister, chefer idag och experter inom ledarskap och chefsrekrytering.

Mer information om seminariet, deltagare mm kommer i en inbjudan inom kort. Men bocka redan av tiden i din kalender!

TID & PLATS
Torsdagen den 24 november 2005 klockan 14.00-16.00 med efterföljande mingel i Fryshuset i Stockholm.

Välkommen!

Ledarna - Sveriges Chefsorganisation

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem