2002-04-22

S:t Eriksgatan får lyskraft med neon

En ny syn möter snart de bilister och fotgängare som färdas i korsningen mellan S:t Eriksgatan och Drottningsholmsvägen. Det är Ledarnas förbundskontor vid Fridhemsplan som har fått en ny färgstark kostym med neon. Utsmyckningen av fasaden är en del i en större satsning på att rusta upp S:t Eriksgatan.

Den välbesökta korsningen vid Fridhemsplan och korsningen vid Fleminggatan har blivit utvalda till de två områden där det kommer att finnas extra mycket neon längs med S:t Eriksgatan.

- Genom neonprogrammet vill vi återknyta till den optimistiska och unga stadskulturen, där en livlig gatumiljö med många människor och trafik kan ses som en fördel snarare än ett problem, säger Kristina Littke, arkitekt på Stadsbyggnadskontoret.

Inspirationen till utformningen av neondetaljerna på Ledarnas byggnad har arkitekten Hans Birkholz just hämtat från USA och neonets storhetstid på 40- och 50-talet. De vertikalt och horisontellt orienterade ljusslingorna syftar till att förstärka byggnadens form. I arbetet med neonskyltarna har man jobbat med de historiska rötter som finns i området och utgått från gamla fotografier, berättar Hans Birkholz vid BAU arkitekter.

Fram till slutet av 50-talet fanns det mycket neon på S:t Eriksgatan, som på den tiden var ett lokalt alternativ till Kungsgatan i Stockholm. Då fanns det en mängd neonskyltar vid biografer och affärer. Neonskylten över biografen Draken är ett exempel på hur det kunde se ut. Under senare tid har det flyttat in många unga till Kungsholmen som bland annat arbetar inom IT och mode. Förhoppningen är att S:t Eriksgatan nu åter ska bli det lokala centrum det var vid 1900-talets början och tilltala de nyinflyttade.

- Ledarna bidrar gärna till att ge S:t Eriksgatans silhuett mer lyskraft. De senaste åren har vi förstärkt vår närvaro på chefsmarknaden genom offensiva satsningar på marknadsföring, PR- och reklamkampanjer. Neonskyltar är ett led i vår varumärkesstrategi för att nå ökad tydlighet och ökad synlighet, säger Stina Nordström Popova, informationschef på Ledarna.

Initiativtagare till upprustningen av S:t Eriksgatan är Övre Kungsholmens företagarförening. Men även Stadsbyggnadskontoret, Gatu- och fastighetskontoret, Näringskontoret och Stadsdelsförvaltningen har bistått och stöttat förnyelsen.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem