2001-10-15

Stor kampanj i chefers intresse

På måndag den 15 oktober startar chefsorganisationen Ledarna en ny kampanj om chefers villkor på arbetsmarknaden. Under vecka 43 och 44 kommer stortavlor över hela landet och affischer i Stockholms tunnelbana att fokusera på högre chefslöner, specialiserad service och rådgivning för chefer samt rådgivare som bara företräder chefers intressen.

- Det är Ledarnas uppgift är att tala för och agera i chefers intresse. Vår förhoppning är att de känslor som kampanjbudskapen väcker ska leda till reflexion över chefsrollen och de höga krav som ställs på chefer, säger Ledarnas ordförande Björn Bergman.

Det finns ungefär en halv miljon chefer i Sverige på många olika nivåer och inom olika verksamheter, där varje chef har sina individuella behov av rådgivning och service utifrån sin situation. Därför behöver chefer en egen organisation som tar ställning för chefer och tillvaratar just deras intressen, inte minst när det gäller chefslönerna.

- Att det finns många chefer som tjänar bra tycker vi är positivt. Samtidigt finns det ett stort antal chefer inom såväl privat som offentlig sektor som får för lite betalt i förhållande till sina insatsers värde och till det stora ansvar de har i sin chefsroll. Betydelsen av chefen som inspirerar medarbetarna och utvecklar verksamheten kan inte överskattas och därför måste chefslönerna upp och sättas i relation till de värden som chefen skapar, menar Björn Bergman.

I samband med kampanjen lanserar Ledarna också sin nya logotyp som illustrerar målsättningen att vara chefsorganisationen nummer 1 i Sverige. Bildmaterial och mer information om kampanjen finns på www.ledarna.se.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem