2007-06-21

Svenske chefen allt äldre – unga ges sämre förutsättningar

På sex år har den genomsnittlige chefen i Sverige blivit åtta år äldre. Samtidigt upplever de unga cheferna fler hinder i sin yrkesutövning än äldre generationer. En av fyra unga chefer saknar befogenheter att utveckla verksamheten.

Genomsnittsåldern för en chef i Sverige har sedan 2002 ökat med åtta år; från 46 år 2002 till 54 år 2007. En åldrande chefskår innebär att inflödet av yngre chefer har saktat av i jämförelse med 2002. Samtidigt har rekordgenerationen 40-talisterna nu börjat gå i pension och måste ersättas.

– Det här är en oroväckande utveckling. Sverige behöver rekrytera 250 000 nya chefer de närmaste 10 åren för att ersätta 40-talistcheferna. Vi skulle tvärtom vad som nu sker behöva se en föryngring av chefskåren, säger Annika Elias, förbundsordförande på Ledarna.

1 av 3 unga kvinnliga chefer missnöjda

Årets undersökning visar att de unga cheferna under 35 år i större utsträckning än äldre generationer upplever att de saknar den handlingsfrihet och de befogenheter de behöver för att utveckla verksamheten. En av fyra unga chefer saknar befogenheter. Missnöjet är allra störst bland unga kvinnliga chefer. I denna grupp anser en av tre att de saknar befogenheter.

10 procent osäkra på om alla vet vem som är chefen

Undersökningen visar också att det är fler bland de yngre cheferna som trots att de har direkt personalansvar inte har en tydlig chefstitel, en faktor som skapar osäkerhet. Så är det också fler unga chefer som är osäkra på om alla underställda vet att det är han eller hon som är chefen. 10 % av de yngre cheferna är mer eller mindre osäkra på om alla underställda vet vem som är chefen. Bland cheferna totalt är det bara 4 % som är osäkra.

– För att klara Sveriges framtida chefsförsörjning måste vi säkerställa att chefer upplever att de har förutsättningar att göra sitt jobb, säger Annika Elias. Utan rimliga förutsättningar blir chefsyrket knappast attraktivt och tillväxten av nya chefer hotas.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem