2001-10-11

Sveriges bästa unga ledare utsedda - nu börjar den globala tävlingen

Under Framtidsdagen i Karlshamn, 11 oktober 2001, sker prisutdelningen i tävlingen Framtidens Ledare.

Pristagarna som också håller föredrag under dagen är

  • Sara Kullgren, VD Nokia Mobile Phones AB
  • Hanna Roberts, ordförande i Svenska Amnesty
  • Patrik Brundin, professor vid Lunds Universitet och mångårig forskare kring bland annat Parkinsons sjukdom.

De tre vinnarna är också nominerade till den internationella finalen som går av stapeln i Barcelona i november.

- Dagens ledare måste kunna verka i en global värld, konstaterar Ledarnas ordförande Björn Bergman som suttit i juryn för den svenska tävlingen. Oavsett hur det går för Sverige i den internationella finalen kommer alla dessa tre att tävla på en internationell arena i hela sitt arbetsliv. Det är kanske därför inte så förvånande att vinnarna finns inom ett globalt teknikföretag, den internationellt mycket konkurrensutsatta forskningen och inom globalt hjälparbete.

Kraven på dagens ledare ökar också allt mer.

- Varje ny tävlingsomgång adderas nya krav utan att de gamla försvinner, säger Juniorhandelskammarens projektledare Mikaela Bertilsson. I fjol vann väldigt många visionärer. I år ser vi att juryn försökt premiera kombinationen av visioner och kreativitet med resultatorientering och ansvar.

Den svenska tävlingen arrangeras av Juniorhandelskammaren och stipendierna delas ut av chefsorganisationen Ledarna.


Juniorhandelskammaren (Junior Chamber) är ett världsomspännande nätverk med cirka 400 000 medlemmar i drygt 100 länder. JC är världens tredje största ideella förening med syfte att utveckla unga människor mellan 18-40 år i bland annat ledar- och entreprenörskap.

Den internationella tävlingen om framtidens ledare startade 1938 i USA och bland de internationella vinnarna finns exempelvis Al Gore, John F. Kennedy och Orson Welles.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem