2005-01-27

Sveriges chefer får bättre skydd vid arbetslöshet

En majoritet av Sveriges chefer saknar en inkomstförsäkring vid arbetslöshet. Samtidigt har 98 procent av Sveriges chefer en inkomst över taket i a-kassan, det vill säga över 20.075 kronor per månad, enligt Ledarnas Chefspanel. Det är bakgrunden till varför Sveriges Chefsorganisation, Ledarna, i går, onsdag, beslutade att införa en inkomstförsäkring för organisationens drygt 68.000 medlemmar. Försäkringen gäller för inkomster mellan a-kassans lönetak och en månadslön på 35.000 kronor.

Drygt 80 procent av 872 tillfrågade i Ledarnas chefspanel har svarat ja på frågan om en ny inkomstförsäkring vore bra. Enligt Ledarna ger inte arbetslöshetsförsäkringen chefer tillräckligt skydd vid arbetslöshet. Det är därför av största vikt att just denna grupp erbjuds ett kompletterande inkomstskydd.

- Det är mycket glädjande att vi nu kan ge medlemmarna i Ledarna en bra inkomstförstärkning vid arbetslöshet, säger Björn Bergman, ordförande för Sveriges Chefsorganisation, Ledarna.

- Vi har länge krävt att taket i a-kassan skall höjas så att även medlemmarna i Ledarna får en rimlig ersättning vid arbetslöshet. Men regeringen har valt att inte hörsamma våra önskemål, avslutar Björn Bergman.

Inkomstbortfallet blir i många fall orimligt stort för landets chefer vid arbetslöshet, medellönen för Ledarnas medlemmar uppskattas till närmare 32.000 kronor/månad. För kvinnor är medellönen 29.900 kronor och för män 32.100 kronor, enligt 2004 års siffror. Den maximala ersättningen från a-kassan är endast 16 060 kronor/månad, vilket gör att inkomstförsäkringen blir ett viktigt komplement.

- Vi kommer även att erbjuda medlemmarna en frivillig komplettering för dem som har en lön över 35.000 kronor, säger Björn Bergman.

Från och med den 1 maj 2005 kommer inkomstförsäkringen att ingå i medlemskapet och därmed omfatta alla nya medlemmar i Ledarna. Premien kommer att ingå i medlemsavgiften, som därmed ger skattereduktion. Försäkringen lanseras i samarbete med Bliwa Skadeförsäkring.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem