2009-09-09

Sveriges chefer tror att konjunkturen vänder 2010

Sveriges chefer tror på en vändning senast våren 2010. Enligt cheferna är det värsta över. 6 av 10 chefer säger att de nu gjort det som krävs för att hantera krisen. 14 procent planerar att nyanställa. Det visar en ny undersökning gjord av Novus Opinion på uppdrag av Sveriges chefsorganisation Ledarna.

– Att cheferna är optimistiska och nu blickar framåt trots ett tufft år är en viktig signal för alla, säger Annika Elias ordförande i Ledarna.

I Ledarnas undersökning Chefsbarometern 2009 har drygt 1000 chefer intervjuats under perioden maj–juni. Den visar att så många som 7 av 10 chefers verksamheter har påverkats negativt av krisen. Men 8 av 10 chefer ser nu positivt på verksamhetens framtid och 74 procent tror på en vänding senast andra halvåret 2010.

Chefsbarometern 2009 visar att det finns en större försiktighet bland cheferna i den offentliga sektorn. Cheferna där svarar oftare att inga varsel är planerade nu, men att det kan bli aktuellt och att anställningsstopp fortfarande kommer gälla.

Ledarnas undersökning är gjord i somras före regeringens besked om nya miljarder till kommuner och landsting.

– Regeringens besked ger cheferna i kommun och landsting hjälp att överbrygga det värsta. Det kan göra bilden mer positiv än i vår undersökning, säger Annika Elias.

Sveriges chefer är sammantaget optimistiska. Undersökningen visar inga större skillnader i chefernas bedömningar av tidpunkten för när konjunkturen vänder, trots olika erfarenheter av krisen eller de olika förutsättningarna i privat och offentlig sektor.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem