2006-07-14

Tydligare förutsättningar ger bättre drivkrafter och bättre chefer

Det finns idag sex typer av chefer i Sverige. De flesta av dessa drivs av en ambition att vilja utveckla sina medarbetare och se folk växa, de har en vilja att påverka resultat och åstadkomma förbättringar och är noggranna, goda lyssnare, organisatörer och lagspelare. Men det finns också chefer som drivs mer av egen vinning eller ett maktbegär på ett sätt som missgynnar organisationen.

Det framkom vid Ledarnas seminarium om drivkrafterna bakom ledarskapet som hölls i Båstad idag där Ledarnas undersökning Chefsbarometern presenterades. Medverkande på seminariet var Pia Gideon, Vice President Marketing & Communications North America för Ericsson, Ulf Karlsson, f d förbundskapten för friidrottslandslaget och Pernilla Wiberg, alpin världsstjärna och representant i Internationella olympiska kommittén samt Ledarnas ordförande Annika Elias.

- Idag är fördelningen mellan de olika chefstyperna relativt jämn, men Ledarna arbetar med ett antal prioriterade frågeställningar för att åstadkomma en förbättrad fördelning i chefs-Sverige, berättar Annika Elias. Idag finns det tillräckligt många chefer som drivs av en längtan efter makt. Vi behöver fler chefer som drivs av att utveckla sin medarbetare och sig själva.

- Utmaningarna blir att förändra förutsättningarna för chefsrollen så att nya resurser lockas till chefsyrket och så att de resurser som finns i Sverige tillvaratas så att vi kan lyckas i den globala konkurrensen, fortsätter Annika Elias.

Prioriteringar inom mångfald och jämställdhet är nödvändiga. Ledarnas roll är att arbeta för ökad vidsynthet och mod för att skapa alla de föredömen som behövs och att stimulera mångfald som leder till ett rikare arbetsliv.

Ledarna kommer även att verka för att främja balansen mellan arbete och familj, bl a genom ökad flexibilitet i arbetstiderna, och förbättra möjligheterna att göra ett bra jobb som chef, bl a genom träning, handledning och ett förstärkt mentorskap och stöd i personalfrågor.

De sex chefstyperna i Sverige - drivkrafter och egenskaper

Utvecklarchefen Påverkarchefen Maktchefen
Lagspelare
Se folk växa
Ofta kvinna
Många underställda


Vill påverka
Förändra
Bestämda åsikter
Skapa resultat
Vill styra
Viktigt få bestämma
Ofta man
Göra karriär
Frithetschefen Lönechefen Pliktchefen
Vill styra egen tid
Vara fri, obunden
Ofta egen företagare
Ofta man
Hög lön viktigt
Anställningsförmåner
Ofta män
Privatanställd
Känner förväntningar från familj, kolleger, ledning
Ofta man, ofta få underställda

 

Ledarna är Sveriges chefsorganisation. Drygt 70 000 chefer på olika nivåer, inom både det privata näringslivet och i offentlig verksamhet, har valt Ledarna som sin partner för att tillgodose behovet av individanpassad service, rådgivning, utveckling, förhandlingsservice och juridiskt stöd.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem