2004-01-19

Tydligt chefsfokus ger ledarna.se högre besöksiffror

Under 2003 ökade antalet unika besök på ledarna.se med 35 procent. Sajtens fokus på att vara ett dagligt stöd för personer i chefsrollen är den främsta framgångsfaktorn.

Ledarna.se är chefsorganisationen Ledarnas webbplats. Sajten lanserades i februari 2002 och innehåller 800 sidor information för chefer i privat och offentlig sektor. På webbplatsen finns bland annat Chefsguiden som ger tips, råd och stöd i chefsspecifika frågor. Dessutom finns en löneguide med information om aktuella chefslöner, och nyheter om och för chefer.

Framgångsfaktorerna för sajten är frekventa uppdateringar, lättillgänglig information och kompetenta webbredaktörer enligt Ann Epstein på Ledarna, ansvarig för webbplatsen. Att webbplatsen upplevs som snabb och fungerar är naturligtvis också en förutsättning, fortsätter hon.

- Men största framgångsfaktorn är sajtens tydliga fokus på att vara ett stöd för personer i chefsrollen, menar hon.

Sedan lansering har besöksantalet ökat från ca 370 besökare per dag till 1220 unika besökare per dag. Undersökningar visar att besökarna är intresserade och engagerade, men med låg internetmognad. Webbplatsens besökare är till 70 procent män och största delen är mellan 30-44 år och bor i storstäder. De har en hög utbildning och de flesta surfar mellan en till fem timmar per vecka.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem