2003-12-18

Unikt fadderskap ska ge ökad etik och mångfald i byggbranschen

Byggcheferna har, med stöd av Sveriges Byggindustrier, initierat ett unikt fadderskap. Ett 30-tal unga byggchefer och sex faddrar är engagerade och tillsammans ska de arbeta med konkreta uppdrag som utvecklar byggbranschen. De prioriterade områdena är etik, arbetsmiljö, integration och ledarskap.

De sex faddrarna har alla stark förankring i svenskt näringsliv. Anna Eliasson Lundquist (VD Kvinnokompetensen), Cecilia Wikström (präst, riksdagsledamot för Folkpartiet), Eva Gianko (VD KreditFakta), Göte Bränvall (VD Peab AB Sverige), Mats Williamsson (VD Skanska Sverige) samt Olle Ehrlén (VD NCC Construction Sverige) är de faddrar som utgör stommen i nystartade Ledarskapet.

- Vår bransch har under de senaste åren utmärkt sig i en rad sammanhang där vi kopplats samman med oetiskt förfarande, dålig arbetsmiljö och bristande integration, säger Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna. Det är därför viktigt att branschens aktörer samarbetar och tar sitt gemensamma ansvar för att riva gamla revir och förändra förlegade mönster.

Arbetet kommer att bedrivas i sex grupper, med varsin fadder som delat ut ett specifikt uppdrag till sin grupp. Genom att engagera unga byggchefer i Ledarskapet är förhoppningen att på så sätt skapa ett långsiktigt förändringsarbete underifrån, som bidrar till att påverka attityder och arbetsformer i branschen.

- Jag tycker att det är spännande att få medverka i en förbättringsprocess där man arbetar både uppifrån och nerifrån. Upplägget är mycket projektorienterat på ett jordnära sätt, och det borgar för att de uppnådda effekterna inom projektet kan stanna kvar i organisationen. Jag tror att Ledarskapet kommer att få vida effekter som sätter sig i företagen, säger Anna Eliasson Lundquist, VD Kvinnokompetensen.

Knappt 30 byggchefer, som ännu inte har fyllt 35 år, är nu engagerade i projektet.

- Byggbranschen befinner sig idag i en stor utvecklingsfas. Ledarskapets medlemmar har fått den utmanande uppgiften att leda den utvecklingen så att vi blir en föredömlig bransch i det svenska näringslivet. Våra faddrar utgör en stor inspirationskälla, då deras engagemang visar på en stark tro till ett lyckat samarbete, säger Azra Rustemagic, byggchef på Skanska och en av deltagarna i Ledarskapet.

Målet är att de som idag är med i Ledarskapet senare ska bli ambassadörer för nya nätverk, så att detta blir starten för en process som kan pågå i många år. Byggcheferna och Sveriges Byggindustrier hoppas att Ledarskapet ska leda till att branschen blir mer transparant och att det framtida ledarskapet ska bestå av både kvinnor och män med olika bakgrund samt att ledarskapet ska präglas mer av en strävan efter hög etik och bra arbetsmiljö.

 

Byggcheferna är en branschförening inom Ledarna, Sveriges chefsorganisation. Det är den enda skräddarsydda föreningen för byggchefer i branschen. Byggcheferna har idag cirka 14.400 aktiva medlemmar, vilket gör Byggcheferna till den största branschföreningen inom Ledarna.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem