2006-12-21

Unikt forsknings- och utvecklingsprojekt ska ge förutsättningar för en hälsosam ledarskapsroll

Bliwa Stiftelsen har anslagit 7,6 miljoner kronor till projektet Hållbara chefer. Projektet drivs i samarbete med Ledarna, Almega och Sveriges Kommuner och Landsting.

Stora utmaningar för svenska chefer

Svenskt arbetsliv befinner sig i en brytningstid, där stora utmaningar väntar för de svenska cheferna. De ska leverera resultat, stötta medarbetare och organisation och samtidigt hitta balans i sina egna liv. Vad krävs för att cheferna ska orka och klara av att vara chefer med de krav som ställs och i den miljö som de ska verka?

- Att cheferna har uppdrag som är rimliga och tydligt kommunicerade är avgörande för deras möjlighet att bidra till företagets och förvaltningens goda resultat. Ett gott och uthålligt ledarskap är en av de viktigaste tillgångarna i ett företag, säger Annika Elias, förbundsordförande i Ledarna.

90 chefer testar chefsutvecklingsprogram

Nya chefer som har varit verksamma i 1-4 år som chef och deras arbetsgivare från offentlig sektor och privata näringslivet erbjuds att delta i ett chefsutvecklingsprogram under ett år. Programmets hörnstenar är:

  • Mitt ledarskap
  • Den viktiga balansen
  • Ledarskapets förutsättningar - organisationskulturens/-strukturens påverkan
  • Lika och olika

Målet är att chefer som har deltagit i chefsutvecklingsprogrammet ska uppleva en ökad känsla av välbefinnande, en ökad motivation för att utvecklas och en vilja att verka som chef över tid. Inom två år ska förutsättningarna för en hälsosam ledarskapsroll ha utvecklats, dels hos deltagarna i chefsutvecklingsprogrammet och dels på de arbetsplatser där deltagarna är verksamma. Det övergripande målet är att ge förutsättningar för en hälsosam ledarskapsroll och därmed skapa möjlighet att utöva ett ledarskap som bidrar till bättre verksamhetsresultat.

- Vi vill identifiera viktiga förutsättningar för att uppnå en hälsosam ledarskapsroll, för att göra ett bra jobb och samtidigt ha balans i tillvaron. Resultaten ska vi sedan sprida till arbetslivet i övrigt, säger Kristina Åkerstrand, sekreterare för Bliwa Stiftelsen och vd i Bliwa Livförsäkring.

Guide för en hälsosam chef

Projektet ska utvärderas under vetenskapliga former. Utifrån resultaten kommer en rekommendation/guide att tas fram som stöd i arbetet för att ge förutsättningar för en hälsosam ledarskapsroll. Rekommendationen/guiden är tänkt att vända sig såväl till aktuell målgrupp som till andra företag och organisationer.

Projektet inleddes hösten 2006 med en förstudie och resultatet ligger till grund för huvudprojektet som ska pågår mellan 2007-2009. Under första kvartalet 2007 sker upphandling av utförare och vetenskaplig utvärderare.

Bliwa Stiftelsens finansiering har sin bas i de gåvor som lämnas av Bliwa Livförsäkring.

För information:
Anne Boberg, Projektledare, Bliwa Stiftelsen, 08-696 22 44, 070-3570144
Annica Elias, Förbundsordförande, Ledarna, 070-2228450
Anita Odefalk, Arbetsmiljöexpert, Almega, 08-7626850
Lena Lindgren, Projektledare för Ledarskap, Sveriges Kommuner och Landsting, 070-317610

Bliwa Stiftelsen, som grundades av Bliwa Livförsäkring i slutet av 2002, verkar för att förbättra, behålla och återställa hälsan hos tjänstemän och företagare. Det sker genom att anslag stödjer forskning, utbildning och undervisning kring stärkt hälsa och rehabilitering. Arbetet bedrivs i projektform i samarbete med organisationer och företag på den svenska arbetsmarknaden.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem