2004-02-06

VD-löner är inte en kollektiv fråga

Kommentar till Pehr G Gyllenhammars uttalande i TV4 Nyheterna 30/1 om att chefer överskattar möjligheten att få bättre betalt med argumentet att de skulle kunna få chefsjobb utomlands.

Pehr G Gyllenhammar säger är att marknadsvärde och lön inte är någon kollektiv fråga. Där har han en viktig poäng. Det finns inte något kollektivt marknadsvärde för VD:ar utan varje VD:s värde på svenska och internationella VD-marknaden måste bedömas individuellt och värderas utifrån det enskilda företagets behov. VD-villkor måste bara vara ett ansvar för det enskilda företaget och den enskilde individen. Vissa företag konkurrerar om VD:ar med internationell konkurrenskraft. Andra företag rekryterar bara på svenska VD:ars hemmamarknad.

Även om Gyllenhammar menar att svenska VD:ars förhandlingsargument om internationell VD-lönekonkurrens är överdrivna pekar han på två viktiga saker.

  • Fler och fler av våra landsmän lyckas nå internationella elitserien. Det borde glädja oss alla.
  • Det andra är att många fler svenska företagsledare har en internationell marknad som chefer i svenska dotterbolag i utlandet. Det öppnar i sin tur möjligheter till nya chefsjobb i utlandet. Denna internkonkurrens om svenska företagsledare erbjuder ofta mycket attraktiva levnadsvillkor som företagen ska matcha på något sätt på hemmamarknaden.

Björn Bergman, ordförande Ledarna

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem