2006-02-06

Vad tjänar chefen egentligen?

Toppchefernas lönenivåer och bonusavtal lyfts ofta fram i debatten. Men vad tjänar din och min chef egentligen? Här är Ledarnas lista på medianlönen för olika chefsbefattningar. Statistiken, som omfattar både offentlig och privat verksamhet, baseras på löneuppgifter från medlemmar som samlats in under november och december 2004, samt uppgifter från arbetsgivare.

Några exempel på medianlön för olika chefsbefattningar:

  Privat sektor Offentligsektor
Avdelningschef 34.517 30.900
Ekonomichef 37.440 36.788
Gruppledare 23.205 18.548
IT-chef 39.308 36.400
Personalchef 37.713 36.000
Städledare 23.148 21.000
Vd 53.450 43.565


Av Ledarnas statistik framgår att cheferna i Stockholms län tjänar 14 procent mer än sina chefskollegor i övriga riket. Av statistiken kan man också utläsa att antalet underställda medarbetare inte alls är lika avgörande för lönen som hur kvalificerade medarbetarna är.

- Tvärt emot vad många tror är det inte personalgruppens storlek som avgör lönen utan vem eller vilka chefen leder. För att få så hög lön som möjligt gäller det att ha så kvalificerad personal som möjligt, helst vara chef över andra chefer, säger Caroline Olsson, Ledarnas ledarskapskonsult.

Ledarnas statistik visar också att det finns tydliga löneskillnader mellan offentlig- och privat sektor. Chefer i offentlig sektor tjänar 11 procent mindre än cheferna inom privat sektor. Statistiken visar dessutom att kvinnornas löner är 4,4 procent lägre än manliga chefers.

Hela statistiken omfattar cirka 300 olika typer av chefsbefattningar. I den bifogade filen finns ett urval befattningar. Som journalist har du även tillgång till hela underlaget via www.ledarna.se, kontakta Ledarna för lösenord.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem