2001-10-02

Var tredje byggchef riskerar bli utbränd

Byggchefernas arbetsmiljö är ofta stressframkallande och erbjuder få stunder för återhämtning.

Detta bekräftades redan för ett och ett halvt år sedan i en studie genomförd av Ledarnas branschförening Byggcheferna. Nu har studien följts upp och resultatet visar att situationen blivit ännu mer kritisk och krävande för byggcheferna.

Nästan var tredje byggchef visar tecken på stressrelaterad ohälsa, vilket kan leda till utbrändhet och långa sjukskrivningar.

På 18 månader har antalet byggchefer som anser att de inte kan påverka sin arbetssituation fördubblats och allt fler uppger att de inte kan ta sitt arbetsmiljöansvar.

Detta presenterade Byggcheferna på en presskonferens under tisdagen. Läs mer på Byggchefernas webbplats.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem