2005-07-08

Varannan byggchef tycker att arbetsvillkoren gör det svårt att rekrytera kvinnor

Åtta av tio byggchefer vill öka mångfalden i branschen. Samtidigt anser mer än var fjärde byggchef att attityderna gentemot kvinnor utgör ett hinder. Störst motstånd möter kvinnorna i Norrland, där närmare 35 procent av byggcheferna tycker att attityderna mot kvinnor hindrar dem från att arbeta i byggbranschen. Det visar Byggchefsbarometern 2005 som presenteras vid ett seminarium i Almedalen idag.

Drygt tre procent av Sveriges byggchefer är kvinnor. Andelen kvinnor som arbetar ute på byggarbetsplatserna är mindre än en procent. En majoritet av byggcheferna vill att det ska anställas fler kvinnor, men tre av fem anser inte att de har något eget ansvar för att fler kvinnor blir rekryterade. De som arbetar i storstäderna upplever i högre grad att de har ett eget ansvar för att öka mångfalden. 28 procent av dem som arbetar i norr tycker att de har ett eget ansvar för ökad mångfald, vilket ska jämföras med 40 procent av dem som är verksamma i södra Sverige.

- Det här är oerhört alarmerande siffror. De normer och attityder som råder på en arbetsplats är ofta avgörande vid rekrytering och här har alla som arbetar där ett ansvar. Chefen är ytterst ansvarig för dessa frågor och vi kommer att arbeta intensivt för att skapa bättre förutsättningar för att branschen ska bli en attraktiv arbetsgivare även för kvinnor, säger Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna och initiativtagare till den aktuella Byggchefsbarometern.

Lagändring för ökad trygghet

Närmare var tredje chef som arbetar med husbyggnation (exklusive installatörerna) anser att kompetenskraven kan vara ett hinder för kvinnor som vill arbeta inom byggsektorn. Det är dubbelt så många, jämfört med chefer inom andra delar av byggbranschen.

- Det bästa sättet att bekämpa fördomar och förnedrande attityder är att få in kvinnor i arbetsgrupperna. En lagändring i LAS som innebär att minoritetsgrupper blir positivt särbehandlade vid eventuella uppsägningar skulle stärka oss avsevärt i detta arbete. För vår del skulle det innebära att vi kunde erbjuda de kvinnor vi anställer en ökad trygghet, vilket jag tror är viktigt om vi ska ha en chans att konkurrera om arbetskraften. Vi kan driva dessa krav vid avtalsförhandlingarna, men det har mycket större tyngd om regeringen också tydligt markerar vikten av ökad mångfald, säger Lars Bergqvist.

Arbetet inverkar negativt på familjelivet

Byggchefsbarometern visar att varannan byggchef anser att arbetsbelastningen är för hög och att arbetet inverkar negativt på familjeliv eller fritid minst en dag i veckan. Lika många anser att arbetsvillkoren gör det svårt att rekrytera kvinnor till branschen.

- Arbetsgivarna måste tillsammans med dem som arbetar på byggarbetsplatserna komma överens om arbetstider och andra villkor som gynnar både projektet och individernas behov. Vi måste börja med att förändra arbetsvillkoren så att fler kvinnor söker jobb i byggbranschen, säger Bo Antoni, VD Sveriges Byggindustrier.

 

Byggcheferna är Ledarnas största branschförening med cirka 14.500 aktiva medlemmar. För ytterligare information, se www.byggcheferna.se
Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch och arbetsgivarorganisation. För ytterligare information, se www.bygg.org

Fakta om Byggchefsbarometern

Byggchefsbarometern är en enkätundersökning som syftar till att mäta attityder och förhållanden bland chefer inom byggbranschen. Initiativtagare och ansvariga för Byggchefsbarometern är Byggcheferna (inom Ledarna) och Sveriges Byggindustrier.

Byggchefsbarometern 2005 genomfördes i februari/mars 2005. Den skickades till 1000 slumpvis utvalda medlemmar från Byggchefernas medlemsregister. Enkäten skickades dels postalt och dels via e-mail. Svarsfrekvensen var 40 %.

Fyra huvudområden

Byggchefsbarometern är uppdelad i fyra huvudområden:

  • Arbetsförhållanden
  • Ledarskap
  • Etik
  • Mångfald

Jämförelser mellan åren

Byggchefsbarometern genomfördes för första gången 2003 och grundtanken är att den ska genomföras årligen för att man på sikt ska kunna följa utvecklingen inom branschen. Resultatet från Byggchefsbarometern fungerar också som en viktig vägvisare för de satsningar som Byggcheferna och Sveriges Byggindustrier genomför för att stärka och utveckla branschen.

Enkätens grundkonstruktion och de flesta frågorna är därför likartade i de två Byggchefsbarometrar som har genomförts 2003 respektive 2005.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem