2008-07-03

Vi litar på chefen – men tror att andras chefer ljuger

Nästan 9 av 10 svenskar litar på den egna chefen – men endast 4 av 10 litar på chefer i allmänhet. Så många som 1 av 5 svenskar tror att det är vanligt att chefer i allmänhet ljuger! Det visar en ny undersökning från Sveriges chefsorganisation Ledarna.

– Chef är idag är ett vanligt, oglamoröst men viktigt yrke. Chefer är nyckelpersoner med ansvar för personal, produktion och resultat. Deras jobb måste kunna diskuteras utifrån fakta, inte myter. Speciellt om vi ska kunna attrahera unga att välja chefsyrken när 40-talisterna går i pension, säger Annika Elias förbundsordförande för chefsorganisationen Ledarna.

Ledarna har med hjälp av Synovate frågat förvärvsarbetande om deras attityder till den egna chefen och allmänheten om deras förtroende för chefer generellt. De totalt 1 639 intervjuerna är genomförda i maj-juni och visar på seglivade myter och fördomar som svenskar har om chefer generellt, men undersökningen visar också att förtroendet för den egna chefen är stort.

– Chefer är en yrkesgrupp det ofta spekuleras kring. Det finns fördomar om chefer i allmänhet som yrkesgrupp. Men när man ställer frågor om den egna chefen – chefen man känner och uppenbarligen litar på – då ser bilden annorlunda ut. Det visar att mytbilden handlar om fördomar, säger Annika Elias.

Vilka är då de vanligaste mytbilderna?

Främst handlar fördomarna i undersökningen om chefernas lön och deras drivkrafter att vara chef. Chefsjobben förknippas med höga löner, bonusar och chefer ses som statusjägare. Ledarnas årliga undersökning Chefsbarometern där över 1 600 chefer medverkar visar dock en helt annan bild av verkligheten.

Myter och verklighet

Myt: Chefer har många förmåner utöver lönen som tjänstebil och bonusar.
Verklighet: Den vanligaste förmånen är gymkort.

Myt: Chefer har hög lön – i snitt gissar vi på över 52 000 kr i månaden. En majoritet av svenskarna anser att chefer i allmänhet har för höga löner.
Verklighet:
Chefer tjänar i snitt 32 200 enligt Ledarnas egen lönestatistik och 35 000 kr i månaden enligt Chefsbarometern 2008.

Myt: Chefer är statusjägare
Sanning:
Cheferna själva säger att det viktigaste är att kunna påverka verksamheten, ha stimulerande arbetsuppgifter, skapa resultat och att motivera andra.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem