2002-04-26

Vision blir verklighet för Sveriges chefsorganisation

Att vara det självklara valet för chefer och andra med ledande uppdrag var den vision som Ledarnas kongress fastställde 1998. Nu inför nästa kongress den 26 april 2002 står det klart att visionen är på väg att bli verklighet. Sedan slutet av nittiotalet har Ledarnas medlemsantal ökat med 8 procent. Idag är det 63 600 chefer som valt Ledarnas chefsgemenskap.

Genom det stadigt ökande medlemsantalet stärker Ledarna sin position som den ledande professionella organisationen med chefsfokus. Ledarnas erbjudande om medlemskap till alla chefer står fortfarande fast.

- Vi är och förblir en helt fristående organisation som inte har obligationer mot några andra än medlemmarna, säger Björn Bergman, ordförande i Ledarna.

Organisationsgraden bland chefer har av tradition varit låg för svenska förhållanden. Under senare tid syns emellertid ett tydligt trendbrott. Den nya utvecklingen innebär att fler chefer, som tidigare inte tänkt bli medlemmar i någon organisation, nu söker sig till Ledarna som enbart ser till chefens speciella villkor och intressen. Därmed undviker chefer också de intressekonflikter som kan uppkommer om de är medlemmar i samma organisation som sina medarbetare.

- Den som är medlem i Ledarna behöver aldrig misstänka att en och samma person företräder två sidor i en tvist. Det händer när både chefen och medarbetaren företräds av samma fackliga organisation, säger Björn Bergman.

Ledarna har på många sätt stärkt sin position som en modern organisation. Chefsorganisationen arbetade tillsammans med Svenskt Näringsliv fram en modell för individuell lönebildning redan i början av 90-talet. I år fyller det banbrytande Ledaravtalet tio år. 1998 var Ledarna också först ut med att utöka sin chefsservice med ett professionellt callcenter som hanterar drygt 60 000 samtal om året. Via ett gemensamt telefonnummer får medlemmarna direkt personlig rådgivning och chefservice utan mellanhänder.

- Under de senaste åren har vi arbetat intensivt med att professionalisera våra chefstjänster till medlemmarna. Det börjar nu bära frukt genom ett ökat antal medlemmar, säger Björn Bergman.

I början av 2002 tog Ledarna ett nytt steg för att öka servicen till Sveriges chefer genom Chefsguiden på ledarna.se. Ledarnas webbservice är chefernas virtuella mötesplats och är laddad med checklistor, information, avtalsmallar och tips från andra chefer. Sedan lanseringen av Chefsguiden väljer allt fler chefer att utnyttja Ledarnas webbservice som en interaktiv kanal för service och tjänster. Drygt 62 500 unika besökare har använt på webben sedan lanseringen. Det är en tjänst som svarar mot ett uttalat behov från chefer att vinna chefstid.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem