2012-03-20

Chefen tjänar 38 000 kronor i månaden

Genomsnittschefen i Sverige tjänar 38 000 kronor i månaden inklusive förmåner och rörliga lönedelar. Det visar färsk statistik från Ledarna, Sveriges chefsorganisation. – De flesta chefer tjänar inga miljonlöner, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Rapport: Så belönas ledarskap 2012I Stockholms län tjänar cheferna mest i landet, 42 800 kronor i månaden. I botten finns cheferna i Gotlands län med 34 900 kronor i månaden. Finansdirektörer och tekniska direktörer hör till de chefer som tjänar mest. Restaurangföreståndare och skolmåltidsföreståndare är de som tjänar minst.

– Det är bekymmersamt att många chefsuppdrag inte värderas högre och det bekräftar att ledarskap är något vi värderar för lågt i Sverige idag. Konkurrensen om chefer hårdnar och nästa generations ledare efterfrågar utöver en rimlig lön också individuella och flexibla villkor, säger Annika Elias.

När de olika chefsuppdragen och befattningarna jämförs med varandra visar det sig att personalansvar relativt sett väger mindre i lönekuvertet än ekonomiskt ansvar eller chefsnivån.

– Det är ingen hemlighet att ett gott ledarskap ökar hela organisationens förmåga att prestera och nå sina mål. Om vi ska få de mest lämpade att vilja axla chefsjobben i framtiden måste arbetsgivarna bli bättre på att belöna ledarskap, säger Annika Elias.

Under 2012 har 24 procent av cheferna bytt jobb. 16 procent bytte till ett nytt jobb hos samma arbetsgivare. 8 procent började hos en annan arbetsgivare.

– Att byta jobb är ett bra tillfälle att värdera ansvar och resultat – oavsett om det sker inom arbetsplatsen eller om man väljer att byta arbetsgivare, säger Krister Andersson, löneexpert på Ledarna.

Du hittar Ledarnas rapport om chefslöner 2012: Så belönas ledarskap i bifogad pdf.

Chefslöner 2012 i sammanfattning:

  • Var åttonde anställd är en chef
  • Medianlönen för en chef är 38 000 kronor per månad
  • Fyra av tio chefer har rörliga lönedelar, t ex bonus
  • Finansdirektörer och tekniska direktörer är de chefer som tjänar mest
  • Restaurangföreståndare och skolmåltidsföreståndare är de chefer som tjänar minst
  • Chefer i storstadsregionerna tjänar mer
  • Chefer i storstadsregionerna bytte jobb oftare 2011
  • Chefer i offentlig sektor tjänar 2 200 kronor per månad mindre än de i privat sektor
  • Lönegapet mellan kvinnor och män är oförändrat sedan 2011
  • Chefer som är kvinnor tjänar 1 700 kronor per månad mindre än chefer som är män.


Ledarnas chefslönestatistik baserar sig på uppgifter från 66 700 svenska chefer och speglar hela den svenska chefsmarknaden som omfattar 500 000 chefer.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem