2012-06-25

Få chefer siktar mot utlandet

En utlandskarriär står lågt i kurs bland Sveriges chefer. Endast 4 procent av cheferna anger att en flytt utomlands är ett tänkbart alternativ i dag. Det visar en färsk undersökning bland 1 301 chefer som Sveriges chefsorganisation Ledarna genomfört tillsammans med Novus.

Det råder en skillnad i flyttberedskapen mellan chefer i offentlig och privat sektor. Endast 2 procent av cheferna i offentlig sektor lockas av utlandet, till skillnad från den privata sektorn där 5 procent anger att en flytt utomlands är en möjlig karriärväg.

– En anledning till att så få chefer vill prova på utlandsjobb kan vara att Sverige upplevs som ett bra land att arbeta i. Vi har en väl fungerande arbetsmarknad och vi har våra trygghetssystem. Att flytta utomlands är en stor förändring, speciellt om man har familj, säger Johan Frisö, ledarskapsexpert på Ledarna.

Cheferna fick också svara på om de var intresserade av att byta arbetsgivare. Majoriteten av cheferna (62 procent) uppger att de vill stanna kvar hos samma arbetsgivare. Så många som var tionde chef vill byta arbetsgivare inom samma bransch medan 17 procent vill byta bransch.

Undersökningen genomfördes av Novus i maj 2012 och 1 301 chefer från hela Sverige har svarat på frågor om sin syn på jobb och karriär.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem