2012-09-05

Fler chefer befarar neddragningar

Andelen chefer som tror att de behöver minska antalet anställda ökar från 16 till 26 procent i jämförelse med förra året. Cheferna i tillverknings- och industrisektorn är de mest pessimistiska där så många som var tredje chef bedömer att det kommer att bli aktuellt att dra ner på antalet anställda. Det visar en färsk undersökning från Ledarna bland 1 200 chefer.

Chefen och konjunkturen. Ledarnas Chefsbarometer 2012.Samtidigt tror allt färre chefer på nyanställningar under det kommande året. Endast 26 procent anger att de kommer att nyanställa i jämförelse med augusti 2011 då 41 procent av cheferna trodde på fler anställda.

– Åtgärder som nedskärningar och besparingar i verksamheterna verkar vara mer aktuella nu än på länge. I tider av arbetslöshet är det självklart oroväckande att så många chefer ser behovet av att minska antalet anställda, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Cheferna i tillverknings- och industrisektorn är de mest pessimistiska: Var tredje chef bedömer att konjunkturen kommer att bli något eller mycket sämre. De mest positiva cheferna finns i byggsektorn där 36 procent tror att konjunkturen kommer att bli något eller mycket bättre.

– Det råder ingen panik bland Sveriges chefer men det finns tydliga tecken på en höjd beredskap och på att de rustar verksamheterna inför tuffare tider, säger Annika Elias.

Så många som två av tre chefer tror på besparingar inom övriga personalrelaterade områden: 35 procent anger att det gäller resor och transporter, 31 procent anger personalkonferenser, 24 procent anger bjudluncher och 23 procent anger sommar- eller julfester som möjliga områden för besparingar.

Chefen och konjunkturen. Ledarnas Chefsbarometer 2012.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts bland 1 200 chefer av Novus Opinion på uppdrag av Sveriges chefsorganisation Ledarna. Intervjuerna har genomförts som en webbenkät under perioden 31 juli till 16 augusti 2012. Sammansättningen av cheferna i panelen överensstämmer med Sveriges chefer i stort. Ledarna räknar med att det finns 500 000 chefer i Sverige.

Chefsbarometern i media

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem