2012-03-08

Fler pappalediga chefer

Uttaget av antalet föräldradagar ökar stadigt bland pappor som är chefer. Under en sjuårsperiod har andelen fäder som är hemma tre till sex månader ökat från 20 till 30 procent. Samtidigt är det fortfarande 15 procent av cheferna som bli pappor som inte tar ut någon föräldraledighet alls visar Ledarnas undersökning bland 1 300 chefer.

Rapport: Chefen och jämställdhetUndersökningen som är gjord i samarbete med Novus Opinion visar att av de kvinnliga cheferna som tillfrågades stannade 92 procent hemma mer än sex månader. Motsvarande siffra för de manliga cheferna är åtta procent – det vill säga 92 procent av männen stannade hemma mindre än sex månader.

– Chefer som blir pappor väljer bort föräldraledighet på grund av en ålderdomlig bild av chefs- och ledarskap som grasserar på arbetsplatser och i samhället generellt, säger Klara Adolphson, ledarskapsexpert på Ledarna.

Var tionde chef har fördelat föräldraledigheten lika med sin partner. Det är dubbelt så vanligt att de kvinnliga cheferna fördelat föräldraledigheten lika med sin partner. De manliga cheferna anger oftare att de varit överens med sin partner om hur föräldraledigheten ska fördelas.

– För chefer är föräldraledigheten en möjlighet att visa att man tar jämställdheten på allvar. Företag och andra organisationer som uppmuntrar till en delad föräldraledighet kommer att få igen tiofalt i form av unga chefer som utvecklas och vill stannar kvar i sin chefsroll, säger Klara Adolphson.

Hälften av männen och en tredjedel av kvinnorna i undersökningen hade varken lönesamtal eller lönerevision under sin föräldraledighet. Kvinnorna upplever också i högre grad att den fortsatta karriären påverkas negativt av föräldraledigheten.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Sveriges chefsorganisation Ledarna. Mätningen omfattar 1 369 intervjuer. Intervjuerna har genomförts som en webbenkät ställd till chefer med personalansvar i februari 2011. Ledarna har i tidigare undersökningar ställt frågor om hur länge chefer är föräldralediga. Cheferna har fått svara på frågor kring föräldraledighet åren 2004, 2007 och 2011.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem