2012-06-27

Ledarna i Almedalen

Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång – människor växer och verksamheter utvecklas. Därför deltar Ledarna i Almedalen för att lyfta chefens perspektiv i samhällsfrågorna. Fokus för våra värderingsdebatter i år är lönesättning och ledarskap.

"Vill och kan själv – därför ratar unga den svenska lönemodellen"

Den svenska lönebildningsmodellen går i otakt med värderingsutvecklingen i samhället. Vad innebär det på arbetsplatser runt om i landet för möjligheterna att rekrytera och behålla personal och för den svenska arbetsmarknadsmodellens möjligheter att överleva?

Individuell lönebildning är ett viktigt verktyg i ledarskapet och möjligheten att vara en bra chef. Det skapar därigenom starkare företag och samhällsekonomi. Seminariet lyfter diskussionen från partsfrågorna och avtalsrörelsen till att handla om värderingar i samhället. Det lägger särskilt fokus på lön som generationsfråga – den kollektiva lönebildningen går i synnerhet i otakt med yngre människors värderingar.

Tid och plats: måndag 2 juli kl 13.30 – 14.30 Hotell Almedalen, Strandvägen 8
Moderator: Thomas Gür

Medverkande:
Pontus Schultz, chefredaktör Veckans Affärer
Ann Surtell, hr-chef Forex Bank
Teresia Stråberg, Fil dr, Konsult IPF
Annika Elias, ordförande Ledarna

"Klarar svenska chefer att stävja korruption?"

Korruptionsskandalerna i Solna och Göteborg har satt fokus på korruption i svenskt näringsliv och offentlig sektor, inte minst kopplat till byggsektorn. Fokus i diskussionerna har varit dels enskilda chefer och andra medarbetares bristande etik, dels brister i lagstiftning och regelverk. Lagstiftningen har också skärpts, och en ny mutlag träder i kraft den 1 juli.

En chefs egen etik räcker inte, och heller inte lagstiftning. Chefer behöver rutiner och system för att stötta chefer, så att de kan stävja en korrupt miljö och kultur. Ledarna vill i detta seminarium belysa ett ytterligare perspektiv – chefernas roll för att stävja korruption, och det stöd chefer behöver från organisationen de verkar i för kunna fylla den rollen.

Tid och plats: tisdag 3 juli kl 13.30 – 14.30 Hotell Almedalen, Strandvägen 8
Moderator: Thomas Gür

Medverkande:
Andreas de Klerk, socialpsykolog och organisationskonsult
Pierre Olofsson, vd Skanska Sverige
Torbjörn Lindhe, mutexpert
Annika Elias, ordförande Ledarna

"Varför har Sverige lägst antal unga chefer i EU? Låt unga ledare ta plats."

Interaktivt seminarium om ungas möjlighet att ta ett ledarskap. Är det en myt att unga inte vill bli chefer och varför? Eller är det så att de visst kan tänka sig att bli ledare, men under en annan ledarskapsfilosofi än 40-talisternas? Vi tar ett grepp om möjligheter och hinder.

Vad händer nu när en stor grupp av äldre chefer går i pension och vilka ledare vill unga ha? Är det en myt att unga inte vill bli chefer och varför? Eller är det så att de visst kan tänka sig att bli ledare, men under en annan ledarskapsfilosofi än 40-talisternas? Kom och var med i ett interaktivt seminarium, som tar avstamp i aktuell statistik från oss och andra, om hur vi satsar på ungas möjligheter att tidigt utveckla sitt ledarskap och faktiskt får möjligheter att ta plats och praktisera det. Möt representanter från näringsliv, forskning, ideell sektor och den politiska arenan.

Onsdag 4/7 2012 11:30 - 12:30
Plats: Hörnet Kilgränd och Kronstallgränd

Arrangör: Scouterna i samarbete med Ledarna

Medverkande:
Cina Staron, Moderator och ledarutvecklare ansvarig Värdebaserat Ledarskap, Scouterna. Klara Adolphson, Ledarskapsexpert med fokus på unga chefer, Ledarna. Linda Wallberg, Kursledare, Scouterna. Karl Schultz, Senior Vice President, Telia Sonera. Jeanette Mikkelsen, Utvecklingsledare, Åtvidabergs kommun. Cecilia Åkerblom, Doktor inom ledarskap, Kungliga Tekniska högskolan, Kenneth Bengtsson, ordförande Svenskt Näringsliv.

"Svensk lönebildning – en modell på dekis?"

För många i Sverige bestäms lönerna idag på samma sätt som gjordes för ett halvt sekel sedan, det vill säga centralt mellan parterna, långt ifrån de anställda. Arbetslivet har självklart förändrats enormt under tiden. Idag vill 7 av 10 svenskar i arbetsför ålder att lönerna ska sättas direkt på arbetsplatsen mellan medarbetare och chef.

Andra lösningar på hur man kan sätta löner har nu börjat dyka upp. Genom att belysa goda exempel på hur arbetsgivare och arbetstagare hittat alternativa lösningar vill vi se bortom den i stora stycken föråldrade avtalsrörelsen. Hur kommer det sig att så lite har hänt inom detta område? Är dagens modell verkligen det bästa för såväl löntagare som arbetsgivare? Finns det bättre alternativ som samtidigt kan fungera inom ramarna för den svenska modellen? Går det att hålla inflationen i schack om lönerna bestäms helt lokalt?

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar hur dagens lönebildning kan utvecklas för att passa dagens förutsättningar.

Torsdag 5 juli kl 11.45 – 12.45
Plats: Almega-tältet utanför Wisby Strand. Strandvägen 4, Visby
Moderator: Thomas Gür

Arrangör: Ledarna och Almega

Medverkande:
Lotta Gröning, krönikör, Expressen
Maria Ludvigsson, ledarskribent, Svenska Dagbladet
Charlotte Witt, personaldirektör, ÅF
Martin Thored, produktionsledare, ABB
Per Fernström, Novus

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem