2012-02-06

Ledarna slår nytt rekord i antalet medlemmar

För andra året i rad slår Sveriges chefsorganisation Ledarna rekord i antalet medlemmar. I december 2011 var antalet medlemmar 87 308, vilket är en ökning med 5,9 procent. Under året fick Ledarna 11 817 nya medlemmar.

Ledarnas ökning ska sättas i jämförelse med att de 15 TCO-förbunden ökar med 8 000 netto, men då är deras medlemsbas 1,2 miljoner. Tillsammans med SACO står Ledarna för den största procentuella nettotillväxten.

– Ledarna är ensamma om att bara organisera chefer. Vi stöttar chefen i sin yrkesroll såväl som i den egna anställningen. Vårt fokus på individen har gett utväxling, säger Ledarnas VD Per Hedelin.

Ledarna ser hellre att de kan stötta sina medlemmar, Sveriges chefer, med verktyg och kompetensutveckling. Band annat förespråkar Ledarna individuell lönebildning. Storsatsningar under 2012 innebär dels en ny webbplats, dels att nylansera tidningen Chef som Ledarna äger.

– Vi kommer att satsa rejält på Chef i år och har idéer om hur vi ytterligare kan serva våra medlemmar med skräddarsydda utbildningar och aktiviteter i nära samarbete med tidningens egen verksamhet, säger Per Hedelin som är noga med att poängtera att förbundet inte påverkar tidningens innehåll. Däremot skickas Chef ut till förbundets medlemmar.

Per Hedelin ser en trend i att medlemsbasen genomgår en generationsväxling. Så många som 7,5 av 10 medlemmar har tillkommit sedan 2000. Ledarna har haft en positiv medlemstillväxt från januari 2008.

Från att ha varit ett renodlat arbetsledarförbund har Ledarna utvecklats till att idag vara en chefsorganisation med medlemmar på alla chefsnivåer i alla branscher – från första linjens chefer till högre chefer och vd:ar.

Fakta om Ledarnas medlemstillväxt:

  • Antal medlemmar den 31 december 2011 är 87 308
  • Nytillträdda/återinträdda medlemmar under året är 11 817
  • 1999 hade Ledarna 58 000 medlemmar
  • 75,7 % procent av medlemmarna har blivit medlemmar sedan 2000-01-01
  • Totalt är 24 procent av medlemmarna kvinnor - av nya medlemmar under året var 31,5 procent kvinnor.
Uppdaterat: 2012-05-21

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem