2012-05-23

Ledarnas Annika Elias ny ledare för Europas chefer

Ledarnas förbundsordförande Annika Elias har i dag den 23 maj valts till ny ordförande för den europeiska chefsorganisationen CEC. För första gången någonsin i organisationens historia är det en svensk som tar över ordförandeskapet för 1,5 miljoner chefer spridda i 15 europeiska länder.

CEC är en samarbets- och paraplyorganisation för europeiska chefsorganisationer och har som uppgift att verka för och driva chefsfrågor på EU-nivå. Det innefattar både samverkan mellan arbetsgivar- och arbetstagarsidan, och en dialog mellan arbetsmarknadens parter och EU-institutioner som ministerrådet och kommissionen.

– Sveriges chefer är konkurrenskraftiga och det svenska ledarskapet har mycket att tillföra Europa. Utan bra chefer står sig Europa slätt i den globala konkurrensen, säger Annika Elias.

Krisen i Europa kräver skickliga ledare och en ökad medvetenhet om ledarskapets betydelse. Samtidigt blir Europas befolkning allt äldre och arbetsmarknaderna står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning i allmänhet och chefsförsörjning i synnerhet.

– Cheferna behöver en stark egen röst i arbetsmarknadsfrågor också på europeisk nivå. Cheferna har en unik position, de är varken vanliga anställda eller arbetsgivare, samtidigt som de bär ett stort ansvar för verksamheternas resultat och på så sätt för hela samhällsekonomin, säger Annika Elias.

Annika Elias är ordförande i Ledarna sedan 2006, och blev omvald i maj 2010 till en ny fyraårsperiod. Annika Elias kommer att verka som ordförande i CEC under tre år parallellt med uppdraget som Ledarnas förbundsordförande från och med maj 2012.

Uppdaterat: 2012-05-28

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem