2012-01-19

Pressmöte: Ledarna presenterar ny chefsbarometer om etik onsdagen den 25 januari kl. 11:00

Vi hör dagligen talas om organisationer och företag där ledarskapet brustit på olika sätt – från mutskandaler till mobbning på fikarasten. Så många som fyra av tio chefer anger att de kommit i kontakt med etiska tvivelaktigheter på sin arbetsplats bara det senaste året. Samtidigt ställer Sveriges chefer höga krav på sig själva som förebilder.

Hur ser cheferna på sitt ansvar och hur ofta sätts den etiska kompassen på prov? Och vilket stöd har cheferna från ledningen att agera som föredömen?

Den 25 januari presenterar Ledarna en färsk rapport som belyser frågeställningen. Rapporten ger svar på bland annat följande frågor:

  • Hur känner chefer inför rollen som förebild? Är chefer förebilder och på vilket sätt?
  • På vems sida står chefen? Företräder chefen medarbetarna eller ledningen?
  • Måste chefen alltid välja sida?
  • Hur vanligt är det att chefer ställs inför allvarliga moraliska och etiska dilemman?
  • Hur ofta tvingas chefer anmäla brott eller brottsmisstanke?


På plats finns Annika Elias, ordförande i Ledarna samt Johan Frisö, ledarskapsexpert på Ledarna. Vi serverar en enklare lunch och efter presentationen finns tid att ställa frågor till talespersonerna.

Tid och plats

Tid: onsdagen den 25 januari klockan 11:00-12:00.
Plats: Ledarna, S:t Eriksgatan 26, 3 tr

Välkomna!

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus Opinion som intervjuat 1 201 chefer på uppdrag av Ledarna. Underlaget är representativt för Sveriges 500 000 chefer.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem