2012-06-19

Sveriges chefer vill ta timeout

Fler än hälften av Sveriges chefer uppger att de skulle vilja ta en paus från att vara chef i några år, förutsatt att de hade möjlighet att komma tillbaka som chef. 1 301 chefer besvarade undersökningen som genomförts av Sveriges chefsorganisation Ledarna.

När Ledarna ställde samma fråga 2003 svarade 47 procent att de skulle vilja ta en paus. Ledarna och SCB uppskattar att det finns 500 000 chefer i Sverige.

– Varför så många chefer vill ta timeout kan bero på många saker. En förklaring kan vara att de krav och förväntningar som ställs på chefer idag är betydligt högre än för bara tio år sedan. Då kan det finnas behov av att pausa för att ladda om batterierna, säger Anki Udd, ledarskapsexpert på Ledarna.

Många är också tveksamma till chefsuppdrag eftersom de befarar att jobbet kommer att inkräkta alltför mycket på familje- och privatlivet.

– En gång chef, alltid chef är en devis som är på väg ut ur tiden. Därför behöver arbetsgivare som värnar om sina chefstalanger möjliggöra och planera för en ökad flexibilitet att gå in och ur chefsrollen om de vill behålla kompetensen inom organisationen, säger Anki Udd

Siffrorna skiljer sig inte nämnvärt mellan privat (52 %) och offentlig sektor (53 %) där ungefär lika många skulle tacka ja. Däremot skiljer det sig mellan olika branscher. Inom vård och omsorg tackar så ånga som 66 procent ja till en timeout, medan enbart 31 procent av cheferna inom konsultsektorn säger samma sak.

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Ledarna under perioden 4-15 maj 2012 bland 1301 chefer i Ledarnas chefspanel. Resultatet är representativt för Sveriges 500 000 chefer.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem