2012-12-06

Varannan ung kvinna i Sverige tackar nej till chefsjobb

Varannan ung kvinna i Sverige tackar nej till chefsjobb

Nästan varannan ung kvinna i Sverige tackar nej till en framtid som chef, vilket ger Sverige en jumboplats tillsammans med Finland i en nordisk jämförelse. Det land där flest kvinnor kan tänka sig en chefskarriär är Norge. Det visar en färsk undersökning bland 4 000 unga i Norden som Ledarna låtit analysföretaget YouGov genomföra.

Undersökningen visar att unga kvinnor tackar nej till en chefskarriär i betydligt högre grad än unga män i hela Norden. Sverige har tillsammans med Finland flest kvinnor som inte vill bli chefer.

– Att kvinnor ratar chefsyrket är ett enormt slöseri med kompetens, inte minst med tanke på att det är kvinnorna som utbildar sig mest. Det handlar om att göra chefsrollen mer attraktiv, annars äventyrar vi både chefsförsörjningen och jämställdheten, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna, Sveriges chefsorganisation.

Visserligen har andelen kvinnliga chefer i Sverige ökat något under de senaste åren, men jämställdheten lyser fortfarande med sin frånvaro bland de högre chefspositionerna, inte minst i börsbolagens ledningsgrupper och styrelser.

Vem sjutton vill bli chef? Ledarnas chefsbarometer 2012.– Det saknas fortfarande förebilder och tydliga karriärvägar för kvinnor i många företag. Chefsrollen behöver förändras och moderniseras för att vi ska få fler unga, och särskilt unga kvinnor, att vilja bli chefer, säger Annika Elias.

I Sverige är det lite mer än hälften av kvinnorna i åldern 18-35 som kan tänka sig att bli chef någon gång under sin karriär. Sju av tio unga män ställer sig positivt till en framtid som chef. Majoriteten av dem som i dag utexamineras från nordiska universitet och högskolor är kvinnor.

Om undersökningen

Rapporten Vem sjutton vill vara chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap baserar sig på en undersökning gjord av analysföretaget YouGov bland 4 000 unga i åldern 18-35 i Sverige, Danmark, Norge och Finland i oktober 2012.

Uppdaterat: 2013-01-10

Pressklipp

SvD: Därför vill unga inte bli chefer

Veckans Affärer: Unga kvinnor ratar chefsjobbSe ett kort reportage från Ledarnas seminarium om Chefsbarometern "Vem sjutton vill bli chef?":


Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem