2015-03-18

Lise-Lotte Oldmark utsedd till årets Ledarutvecklare 2015

Lise-Lotte Oldmark, HR-direktör för utbildningsföretaget Academedia har under kvällen utsetts till Ledarutvecklare 2015. Årets ledarutvecklare är ett ledarskapspris som delas ut av Sveriges chefsorganisation Ledarna på den årliga Chefgalan i Stockholm.

Lise-Lotte Oldmark får priset med motiveringen att hon med sin övertygelse och framtidssyn påverkat skolsektorn. Med en genomtänkt ledarutveckling har hon bidragit till samhällsnyttan inom svensk utbildning. 

– Årets pristagare utvecklar ledarskapet i skolan, en sektor som påverkar morgondagens samhällsutveckling mer än någon annan. Ledarskapets värde har länge underskattats, inte minst i skolans värld. Ledarskap är avgörande för att individer och verksamheter ska utvecklas till sin fulla potential, säger Annika Elias, jurymedlem och ordförande i Ledarna.

Lise-Lotte Oldmarks ledarskapsvision bottnar i drivkraften att skapa en god skola och på allvar förändra för det enskilda barnet i klassrummet.

– Ledarskap handlar om att ha en relationell kompetens, vara målinriktad och skapa sammanhang. Utifrån min drivkraft och passion om att på allvar göra skillnad för enskilda elever får jag med mig folk, säger Lise-Lotte Oldmark.

Priset årets Ledarutvecklare är ett av sammanlagt sju pris som delas ut på Chefgalan som grundades av tidningen Chef 2003. Syftet med Ledarnas pris till årets Ledarutvecklare är att belöna personer som på ett föredömligt sätt utvecklat ledare, förbättrat deras förutsättningar att utöva ledarskap och på så sätt bidragit till att föra ledarskapet i Sverige framåt.

Kriterierna för Ledarutvecklarpriset är:

 • Pristagaren har verkat för att förbättra ledarskapet inom en organisation/företag eller i Sverige i stort.
 • Pristagaren drivs av en övertygelse och framtidssyn om det goda ledarskapet.
 • Pristagaren har åstadkommit en förändring i ledarskapet genom medvetet arbete och kompetensutvecklingsinsatser.
 • Pristagaren har jobbat för att röja hinder och ge chefer goda förutsättningar att utöva sin ledarroll på ett framgångsrikt sätt.

Juryn för priset Ledarutvecklare 2015 har bestått av:

 • Karin Francke, hr-strateg, Stockholms stad (ordförande)
 • Monica Berling, kommunikationschef, Elektriska Installatörsorganisationen
 • Annika Elias, ordförande, Ledarna
 • Peter Grönberg, vice president, Volvo Group Telematics & WirelessCar
 • Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna
 • Sophie Linghag, forskare, KTH
 • Lena Rökaas, chief operating officer, Swedavia
 • Maud Rosén, Vitavia (jurystöd)


Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation, chefernas egen organisation med över 92 000 medlemmar. Medlemmarna är chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får cheferna dubbelt stöd, både i yrkesrollen som chef och som anställd - och alltid med utgångspunkt i varje chefs individuella behov. Vill du veta mer besök oss på ledarna.se. Presstelefon 08-598 99 333.

Lise-Lotte Oldmark 1

Uppdaterat: 2015-03-24

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem