Årets Ledarutvecklare 2013

Chefgalan 2013

Pär Eriksson, kommundirektör för Eskilstuna kommun, utsågs den 13 mars till Årets Ledarutvecklare 2013 av Ledarna på Chefgalan i Stockholm.

Läs mer om Årets Ledarutvecklare och Chefgalan 2013


Finalisterna 2013 var:

Pär Eriksson, kommundirektör, Eskilstuna Kommun

En kreativ visionär som får andra att lyfta. Med ett långsiktigt perspektiv har han fått sin organisation att bli en modern kunskapsorganisation med stor framtidstro.

Intervju med Pär Eriksson

 

 

 

Magdalena Gerger, vd, Systembolaget

Hon har, med utgångspunkt i sig själv, satt det goda ledarskapet på kartan. Har skapat ett genomtänkt sätt att utvecklat chefer i alla led.

Intervju med Magdalena Gerger

 

 

 

Sofie Reutercrona, ansvarig för Internkommunikation, SPP

Sofie ReutercronaNär andra har kroknat fortsätter hon att lägga pusslet och säkerställer att hela bolaget går i rätt riktning. Resultat uppnås genom dialog är hennes devis.

Intervju med Sofie Reutercrona


Därför står Ledarna bakom Årets Ledarutvecklare

Med priset vill vi synliggöra de krafter och eldsjälar som verkar för att utveckla potentialen i chefskapet och som ser det goda ledarskapet som ett strategiskt verktyg för verksamheter att nå framgång. Personer som i sin vardag röjer hinder och gör det möjligt för chefer på alla nivåer att utöva ledarskap.

På det sättet vill vi inspirera fler arbetsgivare att utveckla det goda ledarskapet och att skapa arbetsplatser dit kompetenta chefer söker sig för att de vill vara med och utveckla verksamheter. Där chefer gör skillnad.

Kriterierna för Ledarutvecklarpriset:

  • Pristagaren har verkat för att förbättra ledarskapet inom en organisation/ett företag eller i Sverige i stort.
  • Pristagaren drivs av en övertygelse och framtidssyn om det goda ledarskapet.
  • Pristagaren har åstadkommit en förändring i ledarskapet genom medvetet arbete och kompetensutvecklingsinsatser.
  • Pristagaren har jobbat för att röja hinder och ge chefer goda förutsättningar att utöva sin ledarroll på ett framgångsrikt sätt.

Om Chefgalan

Chefgalan (tidigare Kompetensgalan) är ett årligt evenemang som startade 2003. Galan arrangeras i mars varje år på Grand Hôtel i Stockholm. Chef är grundare av galan och samarbetar årligen med ett antal företag och organisationer, däribland Ledarna, kring genomförandet.

Text: Freja Annamatz Uppdaterat: 2014-01-24

Intervju med Pär Eriksson - Årets Ledarutvecklare 2013


Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem