Ledarna i Almedalen

Tack till alla er som kom till Ledarnas hus i Almedalen 2017! Under välbesökta seminarier och aktiviteter diskuterade vi framtidens ledarskap, chefens nyckelroll i integration, värdet av ledarskap och föräldraförsäkring och mycket annat. Många intressanta samtal med medverkande från både näringsliv och politikens sfär blev det. Tack för i år!

Tre seminarier filmades: Framtidens arbetsmarknadsdialog – överlever den svenska modellen?, Svenska chefer nyckeln till integration samt Chefens roll i framtidens digitala och automatiserade värld. Filmerna ser du här nedanför.

Framtidens föräldraförsäkring – stöd eller hinder för ett jämställt arbetsliv?

En utredning av hur föräldraförsäkringen ska se ut i framtiden pågår och från flera håll drivs det på för individualisering. Detta diskuterades av representanter från riksdagspartier och politiska kvinnoförbund i en modifierad form av så kallad fiskskål, där samtalsdeltagarna sitter i en ring och fokuserar på själva samtalet, snarare än åhörarna.

Medverkande

Anna Thoursie, chefsekonom, Ledarna, Ann-Charlotte Hammar Johnsson, riksdagsledamot Moderaterna (styrelseledamot Moderatkvinnorna), Linda Snecker, riksdagsledamot Vänsterpartiet (ledamot i justitieutskottet, rättspolitisk talesperson), Solveig Zander, riksdagsledamot Centerpartiet (talesperson för socialförsäkringsfrågor), Lina Nordquist, styrelseledamot, Liberala kvinnor, Marie-Louise Forslund Mustaniemi, ordförande, Kristdemokratiska kvinnoförbundet, Carina Ohlsson, ordförande, S-kvinnor, Lars Arrhenius, särskild utredare för utredningen om en modern föräldraförsäkring, Alice Josephson, jämställdhetspolitisk talesperson, Grön ungdom, moderator: Jonas Morian, Ledarna

Chefslunch: Chefen som samhällsbärare?

Samhället förändras och goda ledare gör det till det bättre – eller? Dagens samhällstendenser som vill motverka jämställdhet, mångfald och inkludering kan också visa sig på arbetsplatsen. Har du som chef ett speciellt ansvar för att påverka samhällsutvecklingen mot ett öppet och inkluderande samhälle? Samtalet handlade om chefens roll som samhällsbärare.

Mer på ämnet

Chefsblogg: Chefen som samhällsbärare?

Framtidens arbetsmarknadsdialog – överlever den svenska modellen?

En ny arbetsmarknad växer fram där allt fler har tillfälliga uppdrag eller på andra sätt jobbar annorlunda än förr. Många fackförbund och arbetsgivarorganisationer har hittills haft svårt att förhålla sig till detta, och arbetsmarknadens parter måste ta sitt ansvar och blicka framåt. Som Sveriges chefsorganisation välkomnar Ledarna en öppen och framåtsyftande dialog med parter och andra aktörer om den svenska modellens framtid.

Se seminariet

Medverkande

Annika Elias, ordförande, Ledarna, Allan Larsson, rådgivare till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef, Företagarna, Karin Svanborg-Sjövall, vd, Timbro, Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé, Magnus Hedberg, vd, Jusek, moderator: Pia Sehm

Ledarnas lönehack – utforska framtidens tankar om lön och belöning

Framtidens lönesättning måste utveckla både verksamheter och individer. Ledarna vill synliggöra chefens möjligheter att jobba med utveckling av verksamheten med lönen som hävstång, snarare än ett nödvändigt ont. I Ledarnas lönehack fick de som vågar prata om hur lön och ledarskap hänger ihop med sig smarta idéer om hur löneprocessen kan förbättras.

I media

Svenskt Näringsliv: Bred förståelse lägger grunden

Mer på ämnet

Fem steg till lönesättning som motiverar (film 3 min)
Motiverande lönesättning (digital kurs)

Svenska chefer nyckeln till integration

Mer än hälften av de svenska cheferna saknar kunskap om vilken kompetens som har kommit hit under de senaste fem åren. För att snabba på integrationen på arbetsmarknaden måste vi börja rikta ljuset mot svenska chefer. Ledarnas Magnus Berg och Mouddar Kouli diskuterade tankeväckande insikter, de nödvändiga dubbla perspektiven och handgripliga åtgärder för vad chefer kan göra.

Se seminariet

Chefslunch: Chefer behöver utveckla sin moraliska kompetens

I en oförutsägbar och oöverskådlig omvärld krävs mod och en etisk kompass som navigerar rätt. Chefer har i kraft av mandat och befogenheter en central roll för att kunna göra skillnad och fatta beslut som präglas av god etik och hållbarhet. På den här chefslunchen användes konkreta verktyg för att samtala om hur du som chef varseblir och utvecklar din moraliska kompetens.

Mer på ämnet

Kan en ledare vara moralisk? (film 68 min)

Chefens roll i framtidens digitala och automatiserade värld

Dagens chef förväntas ligga i framkant och kunna initiera digital transformation av både arbetsredskap och verksamhet. Chefen ska också kunna hantera frågor som ständig nåbarhet genom olika kommunikationsverktyg, och var gränserna går för arbetstid och integritet i en digital värld. Rätt teknik och rätt kompetens för dess användning kan skapa ett mer hållbart arbetsliv.

Se seminariet

Medverkande

Annika Elias, ordförande, Ledarna, Anneli Samuelsson, styrelseledamot, Ledarna inom vård och omsorg, Lisa Gunnarsson, Nordenchef, Linkedin, Therese Lundstedt, vd, Aktieinvest, moderator: Pia Sehm

Utan ledarskap ingen riktning

Två ledare som drivs av viljan att göra skillnad på riktigt — för jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter. Framtidens kvinnliga ledare 2017 Therese Lundstedt, vd Aktieinvest, och Madeleine Sundell, nationell samordnare för Frälsningsarméns arbete mot människohandel, i ett öppet samtal om värdet av ledarskap och hur du kan göra skillnad i din roll som chef.

Medverkande

Therese Lundstedt, vd, Aktieinvest, Madeleine Sundell, nationell samordnare för arbete mot människohandel, Frälsningsarmén, samtalsledare: Erika Svensson, Ledarna

Övriga seminarier där Ledarna medverkade

Vårt nya näringsliv – vem tänker på medarbetaren?

Arrangör: Almega
Bland de medverkande: Annika Elias, ordf Ledarna, Anna-Karin Hatt, vd Almega, Martin Linder, ordf Unionen, Ulrika Lindstrand, ordf Sveriges Ingenjörer

Hur kan kvinnor som förebilder bidra till ökad jämställdhet på chefsnivå?

Arrangör: Försvarsmakten, Ledarna
Bland de medverkande: Micael Bydén, ÖB Försvarsmakten, Erika Svensson, ledarskapsutvecklare Ledarna, Amanda Lundeteg, vd Allbright. Ledarnas Fredrik Gustafsson modererar.

Mer om seminariet hos Försvarsmakten

Pensionsmarknaden 2030 – elefantkyrkogård eller en levande marknad?

Arrangör: Max Matthiessen
Bland de medverkande: Mats Langensjö, konsult, f.d. AP-fondsutredare Lombard Odier, Anna-Karin Hatt, vd Almega, Frans Lindelöw, vd Skandia, Thomas Eriksson, affärsansvarig, Ledarna

Vilken betydelse har chefskapet för vårdens resultat?

Arrangör: Sveriges läkarförbund
Bland de medverkande: Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset, Annika Elias, ordf Ledarna, Heidi Stensmyren, ordf Sveriges läkarförbund

Integration handlar inte bara om Hassan

Arrangör: Garbergs
Bland de medverkande: Magnus Berg, integrationsaktivist Ledarna, Mouddar Kouli, integrationsaktivist Ledarna

Lika barn leka sämst – vad kan branscher med ojämn könsfördelning lära av varandra?

Arrangör: Stoppa Machokulturen
Bland de medverkande: Åsa Regnér, jämställdhetsminister (s), Lars Bergqvist, ordf Byggcheferna, Ola Olsson, chef organisationsenheten Byggnads, Niclas Lindahl, förhandlingschef SKL

Språket, ett (onödigt) hinder för integration?

Arrangör: Ledarna inom privat tjänstesektor
Bland de medverkande: Lorri Mortensen Mates, ordf Ledarna inom privat tjänstesektor, Petter Stordalen, ägare och styrelseordf Nordic Choice Hotels, Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Jobbsprånget, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien IVA

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem