Ledarna i Almedalen 2016

Dagens företag och organisationer möter en alltmer komplex och föränderlig verklighet med konsekvenser som medför stora utmaningar för framtidens chefer. I Almedalen 2016 lyfte Ledarna i samarbete med Tidningen Chef två områden med stark bäring på framtiden och ledarskapet; behovet av ökade möjligheter till lönekarriär inom välfärdssektorn och betydelsen av ökad mångfald i den svenska chefskåren.


Ovanligt bra chefer sökes – hur får vi bättre mångfald i Sveriges chefskår?

Tid: Tisdag den 5 juli kl 14.00-14.45
Plats: Clarion Hotel Wisby

Många grupper i samhället är underrepresenterade i chefskåren trots att Sverige behöver 125 000 nya chefer. Hur ska vi göra för att öka mångfalden i chefskåren i Sverige? Ett panelsamtal utifrån en ny rapport om varför mångfald behövs inom chefskåren och vikten av förebilder.

Antalet sökande till varje chefsjobb har halverats de senaste åren och chefbristen blir mer och mer akut. Samtidigt finns en stor outnyttjad potential för verksamheter i både privat och offentlig sektor, då man ofta missar stora grupper i samhället i sin chefsrekrytering. En ny rapport som Ledarna tagit fram visar på vikten av att bredda bilden av vem som och kan och vill bli chef.

Under seminariet diskuterades rapporten och hur behovet av att jobba aktivt med mångfald i chefsrekryteringen. Det handlar inte bara om chansen att ta tillvara den viktiga potential som olika grupper utgör, utan också om nya affärsmöjligheter och om att bli en attraktiv arbetsgivare.

Se seminariet på Ledarna Play

Deltagare:


Behrang Miri
, samhällsdebattör

 


Per Grankvist
, samtidsanalytiker
(Foto: Per Grankvist)Katarina Önell
, ordförande, Diversity Charter

 


Annika Elias
, ordförande, Ledarna

 


Maria Johansson
, ordförande, LikaUnika

 


Moderator: Pia Sehm

 

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans webbplats


Behöver vi högre lönespridning i välfärden?

Tid: Onsdag den 6 juli kl 14.00-14.45
Plats: Clarion Hotel Wisby

Sverige har enorma utmaningar i rekryteringen till vård, skola och omsorg. Varför lider just dessa sektorer av ständig bemanningskris? Sveriges chefer måste kunna använda lönen som ett styrverktyg för att motivera medarbetarna och skapa framgångsrika verksamheter.

Den låga lönespridningen i kvinnodominerade yrken innebär kraftiga begränsningar i chefers möjligheter att leda med lönen som verktyg. Men värre än så är att frånvaron av bra möjligheter att göra lönekarriär i dessa yrken är hämmande på möjligheterna att rekrytera personer med rätt kompetens och motivation.

Ledarna har studerat dessa förhållanden i Lönekarriärrapporten för 2016. Oberoende av hur skicklig och motiverad man är på dessa jobb, kommer man inte att kunna höja sin lön särskilt mycket under ett helt yrkesliv. Detta är inte bara en överlevnadsfråga för rekryteringen till vård, skola och omsorg, utan också en jämställdhetsfråga.

Fram till 2023 kan välfärdssektorn behöva anställa cirka en halv miljon medarbetare, enligt SKL. Det är dags att ta de ständigt återkommande larmrapporterna om bemanningskris i vården på allvar. Bidrar en högre lönespridning inom ett yrke till att göra yrket mer attraktivt? Skulle ökad lönespridning underlätta för cheferna att rekrytera rätt kompetens?

Se seminariet på Ledarna Play

Deltagare:


Anna Thoursie
, chefsekonom, Ledarna

 


Johan Mann
, förhandlingschef, Vårdföretagarna

 


Niclas Lindahl
, biträdande förhandlingschef, SKL

 


Annika Elias
, ordförande, Ledarna
Lena Byström
, gruppchef på arbetsplats- och avtalsenheten, Kommunal

 


Kristina Thomasson, sjuksköterska, Hattstugan Vård och Utbildning ABModerator: Pia Sehm

 

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans webbplats

Uppdaterat: 2016-07-08

I sociala medier

#ledarna
#almedalen
#chefialmedalen

Mer information

Om Almedalen på Chefblogg.se

Övriga seminarier där Ledarna medverkade

Hiss eller diss – blir företagsklimatet den viktigaste frågan under veckan?

Arrangör: Företagarna
Tid: Söndag den 3 juli 2016 kl 17.00-19.00
Plats: Hästgatan 2
Bland de medverkande: Jonas Morian, samhällspolitisk rådgivare, Ledarna

Läs mer på Almedalsveckans webbplats


Sökes: En tydligare och enklare försäkring

Arrangör: Arbetslöshetskassorna inom TCO
Tid: Måndag den 4 juli kl 08.15-09.30
Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1
Bland de medverkande: Anna Thoursie, chefsekonom, Ledarna

Läs mer på Almedalsveckans webbplats


Matchning och kompetens för 2020-talet – varför är det så svårt att pricka rätt?

Arrangör: PerformancePotential
Tid: Måndag den 4 juli kl 13.00-14.00
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Bland de medverkande: Jörgen Kihlgren, ledarskapsutvecklare

Läs mer på Almedalsveckans webbplats


Integration i praktiken – tjänsteföretagens potential som integrations- och jobbmaskin

Arrangör: Ledarna inom privat tjänstesektor
Tid: Måndag den 4 juli 2016 kl 15.30-16.30
Plats: Börsen, Strandgatan 10
Bland de medverkande: Lorri Mortensen Mates, ordförande, Ledarna inom privat tjänstesektor

Läs mer på Almedalsveckans webbplats


Om hur vi jobbar med integration på riktigt

Arrangör: Scouterna
Tid: Måndag den 4 juli 2016 kl 17.00-18.00
Plats: Kruttornet, vid strandpromenaden
Bland de medverkande: Lorri Mortensen Mates, ordförande, Ledarna inom privat tjänstesektor

Läs mer på Almedalsveckans webbplats

 

Ledarna och Försvarsmakten i rundabordssamtal om hur ledarskapet påverkas i en allt mer snabbrörlig värld

Arrangör: Ledarna, Försvarsmakten
Tid: Tisdag den 5 juli 2016 kl 09.00-10.00
Plats: HMS Carlskrona, fartyg
Bland de medverkande: Annika Elias, ordförande, Ledarna

Läs mer på Almedalsveckans webbplats


Att leda medarbetare med ADHD

Arrangör: Riksförbundet Attention, ADHD på jobbet
Tid: Tisdag den 5 juli 2016 kl 09.30-10.30
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Bland de medverkande: Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare, Ledarna

Läs mer på Almedalsveckans webbplats


Byggbranschen – det stora utvecklingssamtalet

Arrangör: Stoppa Machokulturen
Tid: Tisdag den 5 juli 2016 kl 14.00-15.00
Plats: Samhällsbyggararenan
Bland de medverkande: Lars Bergqvist, ordförande, Byggcheferna

Läs mer på Almedalsveckans webbplats


Behövs kvotering?

I Samtalssoffan i Almedalen träffas Annika Elias, ordförande Ledarna, och Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör SvD, för ett samtal om kvotering som ett medel för jämställdhet i de svenska börsbolagens styrelser. Samtalet sker inom ramen för Byggchefernas kampanj "Stoppa machokulturen". Samtalet äger rum i den ambulerande #samtalssoffan, som denna gång står nere i Almedalsparken. Samtalet är omodererat och pågår i cirka 30 minuter. Välkommen!
Tid: Onsdag den 6 juli 2016 kl 10.00-10.30
Plats: Almedalsparken


Ta bort hindren och hjälp fler nyanlända in i privata näringslivet!

Arrangör: Grant Thornton
Tid: Onsdag den 6 juli 2016 kl 13.00-14.30
Plats: Wisby Strand
Bland de medverkande: Magnus Berg, Integration manager, Ledarna

Läs mer på Almedalsveckans webbplats


Integration i praktiken – chefens (nyckel)roll i integrationsarbetet

Arrangör: Ledarna inom privat tjänstesektor
Tid: Onsdag den 6 juli 2016 kl 15.30-16.30
Plats: Börsen, Strandgatan 10
Bland de medverkande: Lorri Mortensen Mates, ordförande, Ledarna inom privat tjänstesektor

Läs mer på Almedalsveckans webbplats

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem