Branschbevakning Tjänster/service

Här kan du läsa om de senaste trenderna och nyheterna för dig inom tjänster/service.

Många chefer ställs dagligen inför konkreta utmaningar som följer av en ökad internationalisering. När företag arbetar över gränserna innebär det att cheferna måste hantera nya situationer där medarbetarna finns i både andra städer och länder. Vad krävs av en chef för att vara närvarande på distans?

Egentligen är det fel att tala om den privata tjänstesektorn som en bransch när den egentligen består av flera olika, vitt skilda, branscher. I den senaste branschrapporten, Den privata tjänstesektorn ur ett chefsperspektiv, lyfter jag fram några av de större och gemensamma framtidsutmaningar som cheferna inom den privata tjänstesektorn står inför.

Min branschbevakning ska ses som ett komplement till föreningen Ledarna inom privat tjänstesektor, LPT.

Branschbevakning Tjänster/service

    Tjänster/service

    Antonio Ropero, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna.

    Branschrapport