Motioner stämma 2021

Motionera till Ledarna inom Energi och Tekniks stämma

Motioner

Enskild medlem och klubbar har motionsrätt. Motioner till föreningsstämman skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast den 2 oktober.

 Din röst, dina tankar och idéer är viktiga för oss. Som medlem i Ledarna inom Energi och Teknik är du välkomna att skicka in motioner med förslag om hur föreningen ska utveckla sin verksamhet och skapa mer medlemsnytta.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Micke Andersson- ordförande i Ledarna inom Energi och Teknik

 

Motioner Ledarna inom Energi & Teknik 2021

Uppgifter markerade med stjärna (*) måste fyllas i.

Genom att sända motionen till Ledarna accepterar du att den publiceras på Ledarnas webbplats. Accepterar du villkoren?